VI Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna – współczesne wyzwania”

VI Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” jest przedsięwzięciem o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym.
Celem konferencji jest umożliwienie specjalistom z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym, zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania
i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnej i zdalnej – z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams w dniach 26 – 27 kwietnia 2023 r.
Otwarcie konferencji nastąpi w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Marii Konopnickiej 1, w Dziekanowie Leśnym (05-092).

Organizatorzy konferencji uczelnie polskie i ukraińskie
1. Akademia Pomorska w Słupsku (APSL), https://www.apsl.edu.pl
2. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM), https://www.ka.edu.pl
3. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie (LAW), https://www.wojsko-polskie.pl/law
4. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), https://www.ujk.edu.pl
5. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), https://uksw.edu.pl
6. Uniwersytet Szczeciński (USz), https://usz.edu.pl/
7. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH), https://www.uniwersytetradom.pl/
8. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (WAT), https://www.wojsko-polskie.pl/wat
9. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG), https://wsg.byd.pl
10. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie (WSEWS), https://www.ews.edu.pl/
11. Chmielnicki Narodowy Uniwersytet (Khmelnytskyi National University, Хмельницький національний університет, KHNU), http://www.khnu.km.ua/
12. IT STEP University we Lwowie (IT Step), itstep.edu.ua
13. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, LDUBGD), https://www.ldubgd.edu.ua/
14. Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Ivana Boberskiego (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, LDUFK), http://www.ldufk.edu.ua/
15. Południowoukraiński Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego w Odessie (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, PDPU), https://pdpu.edu.ua/
16. Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, UDPU), https://udpu.edu.ua/.

Skip to content