Tag: CNT

Projekt ProME doceniony przez ministrów

Pan Wojciech Murdzek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, w piśmie z dnia 30 lipca  2021 r. skierowanym do ks. prof. dr. hab. Ryszarda Czekalskiego Rektora UKSW w Warszawie przekazał ...

ProME na konferencji KES-2021

Za tydzień, 9 września, odbędzie się w Szczecinie konferencja KES-2021 – Knowledge-Based and Intelligent Information & Engineering Systems http://kes2021.kesinternational.org/ To już 25 edycja tej międzynarodowej ...

Nasadzenia drzew w MCB

Uroczyste posadzenie drzew w Dziekanowie Leśnym jest znakiem stworzenia nowego miejsca rozwoju nauki i współpracy. Budynki trzeciego kampusu UKSW będą służyć wdrażaniu nowych technologii, prowadzeniu badań oraz opracowaniu ...

Wizyta w Dziekanowie Leśnym

Władze Uniwersytetu zwiedzają nowe budynki kampusu w Dziekanowie Leśnym. Trwa wyposażanie laboratoriów i przygotowanie terenu.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński wyróżniony prestiżową nagrodą Wizjoner Zdrowia 2021

Ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, były Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, obecnie związany z Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW został wyróżniony prestiżową nagrodą Wizjoner ...
Skip to content