Zrealizowany

Budowa demonstratora Platformy Cyfrowej Nauki

Dofinansowanie Kwota dofinansowania: 510 000,00 zł Źródło finansowania: zwiększenie subwencji – Minister Edukacji i Nauki, decyzja nr 112/WFSN/2020 Czas trwania projektu Okres realizacji projektu: 6 miesięcy (styczeń-czerwiec 2021) Strona z ...

Badania właściwości mechanicznych i stabilności cieplnej stopów Ti-Re

OPIS PROJEKTU Typ projektu: prace badawcze Źródło finansowania: KGHM Polska Miedź SA Okres realizacji projektu: 07.09.2020 – 31.12.2021 Cel projektu Celem projektu jest badanie właściwości mechanicznych i stabilności cieplej stopów Ti-Re. Zakres ...

SONAR

OPIS PROJEKTU Typ projektu: prace badawcze Wartość projektu: 290 000,00 zł Projekt realizowany jest przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Głównym celem projektu jest ocena skuteczności opracowanej w Instytucie ...

Prognostyczne Modelowanie Epidemii COVID-19

Opis projektu Typ projektu: prace badawcze Akronim projektu: ProME Prace badawcze nad możliwością zbudowania systemu IT/AI/ML (Information Technology/Artificial Intelligence/Machine Learning) i zestawu narzędzi wspierających monitorowanie i ...
Skip to content