Realizowany

System zarządzania siecią wodną i szlamową w Zakładzie Hydrotechnicznym KGHM Polska Miedź – Demonstrator systemu

Opis projektu Typ projektu: prace badawcze Źródło finansowania: KGHM Polska Miedź SA Zakład Oddział Hydrotechniczny Okres realizacji prac badawczych: 29.01.2021 – 31.01.2023 (24 mc) Cel projektu Celem prac badawczych „System zarządzania siecią ...

Budowa demonstratora Platformy Cyfrowej Nauki

Dofinansowanie Kwota dofinansowania: 510 000,00 zł Źródło finansowania: zwiększenie subwencji – Minister Edukacji i Nauki, decyzja nr 112/WFSN/2020 Czas trwania projektu Okres realizacji projektu: 6 miesięcy (styczeń-czerwiec 2021) Strona z ...

Badania właściwości mechanicznych i stabilności cieplnej stopów Ti-Re

OPIS PROJEKTU Typ projektu: prace badawcze Źródło finansowania: KGHM Polska Miedź SA Okres realizacji projektu: 07.09.2020 – 31.12.2021 Cel projektu Celem projektu jest badanie właściwości mechanicznych i stabilności cieplej stopów Ti-Re. Zakres ...

Sprężyście izotropowe i metastabilne stopy tytanu o strukturze regularnej przestrzennie centrowanej

Opis projektu Typ projektu: prace badawcze Autor projektu kierujący badaniami: dr inż. Piotr Kwaśniak Wartość projektu: 848 400,00 zł Partnerzy badań: Lider – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Politechnika Warszawska Okres ...

SONAR

OPIS PROJEKTU Typ projektu: prace badawcze Wartość projektu: 290 000,00 zł Projekt realizowany jest przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN. Głównym celem projektu jest ocena skuteczności opracowanej w Instytucie ...
Skip to content