Realizowany

System zarządzania siecią wodną i szlamową w Zakładzie Hydrotechnicznym KGHM Polska Miedź – Demonstrator systemu

Opis projektu Typ projektu: prace badawcze Źródło finansowania: KGHM Polska Miedź SA Zakład Oddział Hydrotechniczny Okres realizacji prac badawczych: 29.01.2021 – 31.01.2023 (24 mc) Cel projektu Celem prac badawczych „System zarządzania siecią ...

Sprężyście izotropowe i metastabilne stopy tytanu o strukturze regularnej przestrzennie centrowanej

Opis projektu Typ projektu: prace badawcze Autor projektu kierujący badaniami: dr inż. Piotr Kwaśniak Wartość projektu: 848 400,00 zł Partnerzy badań: Lider – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Politechnika Warszawska Okres ...

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dofinansowanie Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych Typ projektu:Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych […]
Skip to content