Dla sektora publicznego

Udostępnianie sprzętu do badań fizyki budowlanej, zestaw drzwi nawiewnych

W ofercie udostępnienia infrastruktury dysponujemy:  wentylatorem, sterownikiem, matą pojedynczą i ramą aluminiową o szerokości ok 100 cm, matą pojedynczą i ramą aluminiową o szerokości min. 115 cm, podwójną matą na 2 wentylatory.

Usługi obliczeniowe na systemie CATO – zużycie mocy serwera

Usługi obliczeniowe na systemie CATO (IBM Power Systems AC922; IBM Elastic Storage Serwer GH22), w opłacie miesięcznej według zużycia mocy serwera.

Usługi obliczeniowe na systemie CATO – pamięć masowa

Usługi obliczeniowe na systemie CATO (IBM Power Systems AC922; IBM Elastic Storage Serwer GH22), w opłacie miesięcznej według zużycia pamięci masowej

Udostępnianie sprzętu do badań jakości powietrza

W ofercie dysponujemy: aspiratorem osobistym (5-200 mL/min) aspiratorem osobistym (800-5000 mL/min) przepływomierzem błonkowym celą uchwytami do rurek sorpcyjnych
Skip to content