Dla nauki

Usługi obliczeniowe na systemie CATO – pamięć masowa

Usługi obliczeniowe na systemie CATO (IBM Power Systems AC922; IBM Elastic Storage Serwer GH22), w opłacie miesięcznej według zużycia pamięci masowej

Udostępnianie sprzętu do badań termowizyjnych

W ofercie dysponujemy kamerą termowizyjną.

Udostępnianie sprzętu do badań jakości powietrza

W ofercie dysponujemy: aspiratorem osobistym (5-200 mL/min) aspiratorem osobistym (800-5000 mL/min) przepływomierzem błonkowym celą uchwytami do rurek sorpcyjnych

Dedykowane wsparcie przy korzystaniu z usług obliczeniowych na systemie CATO

System CATO jest spójnym systemem obejmującym swoim zakresem zarówno podsystem wielkoskalowego przetwarzania danych jak i podsystem przechowywania i udostępniania danych. Komplementarną częścią systemu są pakiety oprogramowania działające w ...
Skip to content