Dla nauki

Selektywne spiekanie laserowe w złożu proszku – SLS

Selektywne spiekanie laserowe w złożu proszku (ang. Selective Laser Sintering – SLS) Urządzenie, które wykorzystujemy do procesu selektywnego spiekania laserowego proszków polimerowych jest to Lisa Pro polskiej firmy Sinterit , które ...

Wytwarzanie przyrostowe z tworzyw termoplastycznych – FFF / FDM

Wytwarzanie przyrostowe z tworzyw termoplastycznych (ang. Fused Filament Fabrication). Inna nazwa tej technologii to Fused Deposiotion Modeling – FDM. Posiadamy zaplecze techniczne firmy 3DEVO składające się z wytłaczarki COMPOSER 450 ...

Technologie wytwarzania przyrostowego z metali

Laserowe spajanie w złożu proszku (ang. Laser Powder Bed Fusion – LPBF) proszków metali lub kompozytów metal-ceramika. Inne nazwy tej technologii: Selektywne topienie laserowe (ang. Selective Laser Melting – SLM), bezpośrednie laserowowe ...

Udostępnianie sprzętu do badań fizyki budowlanej, zestaw drzwi nawiewnych

W ofercie udostępnienia infrastruktury dysponujemy:  wentylatorem, sterownikiem, matą pojedynczą i ramą aluminiową o szerokości ok 100 cm, matą pojedynczą i ramą aluminiową o szerokości min. 115 cm, podwójną matą na 2 wentylatory.
Skip to content