Projekt

Szybka wysokoprzepustowa strategia identyfikacji zakażenia SARS-CoV-2

OPIS PROJEKTU

Typ projektu: prace badawcze

Wartość projektu: 290 000,00 zł

Projekt realizowany jest przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN.

Głównym celem projektu jest ocena skuteczności opracowanej w Instytucie Nenckiego strategii testów grupowych, do zastosowania w badaniach przesiewowych na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Badanie w Instytucie Nenckiego obejmuje bezobjawową populację młodych osób, niespełniających przyjętych przepisami epidemiologicznymi kryteriów do testowania, a stykających się z osobami z populacji wysokiego ryzyka – pacjenci szpitali, pensjonariusze DPS itp. Badanie przeprowadzane jest wśród studentów uczelni medycznych w całej Polsce.

EFEKTY PROJEKTU

Opracowanie strategii wdrożenia grupowych testów na obecność SARS-CoV-2, jako metody prowadzenia badań przesiewowych w Polsce. Zostanie także opracowana platforma informatyczna pozwalająca na zarządzanie, przechowywanie i analizę wyników testów zbiorowych.

Rola Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

CNT jako Współwykonawca Projektu obejmuje zakresem swoich badań opracowanie eksperymentalnego środowiska na potrzeby realizacji pilotowego wdrożenia systemu SONAR, jako części eksperymentalnego środowiska przetwarzania wyników epidemiologicznych testów pool’owych dla zastosowań w analityce predykcyjnej i we wspomaganiu procesów decyzyjnych, środowiska bezpiecznej archiwizacji oraz na poziomie trzecim gotowości technologicznej (TRL 3) dla potrzeb walidacji proof of concept.

Uzyskane wyniki pozwolą na zbudowanie nowoczesnej bazy danych w celu przygotowania środowiska do konstruowania modeli AI/ML dla prognozowania w trybie on-line potencjalnych nowych ognisk COVID-19 oraz dynamicznej wizualizacji prognozowanych zmian rozwoju epidemii na mapie Polski. Pozwoli to na opracowanie centralnych i regionalnych algorytmów postępowania (w tym opracowanie scenariuszy „what if”) oraz strategii działania dla władz centralnych i lokalnych na podstawie rzetelnych, rzeczywistych danych.

Skip to content