Laboratorium zlokalizowane w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej

Opis

Laboratorium będzie zajmować się prowadzeniem badań kierowców. Począwszy od fazy diagnostycznej, której efektem końcowym  będzie ocena jakości snu i nawyków związanych ze snem, wypracowanie indywidualnych zaleceń dotyczących higieny snu, a w przypadkach wymagających leczenia CPAP kierowcy będą kwalifikowani do dalszego leczenia u pulmunologa. Wyniki badań snu będą korelowane z wynikami badań psychologicznych, w tym pomiarami czasów reakcji, a także z reakcjami na sytuacje krytyczne prezentowane w symulatorze. Docelowo planowane jest opracowanie algorytmu klasyfikacji kierowców na grupy niskiego, średniego i wysokiego ryzyka wystąpienia zmęczenia w czasie jazdy i zaśnięcia. Dla grup średniego i wysokiego ryzyka wystąpienia zaśnięcia zostaną opracowane zalecenia medyczne dla poprawy sprawności psychofizycznej kierowców.

Badania w symulatorze samochodu ciężarowego będą prowadzone głównie pod kątem oceny sposobu prowadzenia samochodu w różnych i zmiennych warunkach. Uzupełnieniem badań w symulatorze samochodu ciężarowego będzie kompleksowa diagnostyka psychologiczna, pozwalająca na ocenę sprawności psychomotorycznej oraz funkcji poznawczych kierowców, istotnych z punktu widzenia bezpiecznego prowadzenia samochodu.

Zmodernizowana w ramach projektu pracownia polisomnografii będzie wykorzystywana do prowadzenia badań polisomnograficznych, w tym badań diagnostycznych kierowców podejrzanych o łagodny lub zaawansowany obturacyjny bezdech podczas snu.

Planowane jest także prowadzenie działalności badawczej z wykorzystaniem symulatora samochodu ciężarowego. Innym aspektem, który będzie brany pod uwagę podczas badania, jest optymalizacja kokpitu kabiny samochodu ciężarowego

Odbiorcy

Służby  mundurowe, tj. wojsko  (w szczególności Wojskiem Obrony Terytorialnej), Policja, Straż Pożarna, a także inne podmiotami zainteresowanymi m.in. opracowywaniem systemów rejestracji parametrów medycznych w trakcie wykonywania zadań w symulatorze samochodu ciężarowego pod kątem oceny zmęczenia, wielkości obciążenia psychofizycznego oraz poziomu stresu kierowcy, a także identyfikacją czynników podmiotowych (leżących po stronie kierowcy) oraz środowiskowych, wpływających na jakość prowadzenia pojazdów, a tym samym na bezpieczeństwo jazdy.

Producenci autobusów i samochodów ciężarowych.

 

 

Skip to content