Laboratorium zlokalizowane w Ośrodku Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytucie Badawczym

Laboratorium Wysoko Wymiarowych i Skalowalnych Obliczeń dla Nauk Stosowanych

Opis

Laboratorium przeprowadza złożone obliczenia numeryczne (CUDA) oraz przetwarza duże zbiory danych tekstowych (Big Data).

Usługi

  • symulacje sztucznych i głębokich sieci neuronowych (deep learning);
  • symulacje sieci neuronowych zbliżonych do biologicznych modeli (spiking neurons);
  • symulacje modeli matematycznych sieci biologicznych komórek nerwowych, a w szczególności: kolumny obliczeniowej w korze mózgowej, map topologicznych, wybranych układów przetwarzania informacji np. słuchu, wzroku, motorycznego, itd.
  • Przetwarzania sygnałów EEG w celu sterowania obiektami, odtwarzania otoczenia obrazowanego przez mózg na podstawie sygnałów z układów sensorycznych.
  • tłumaczenia języka naturalnego
  • analiza sentymentalna tekstów
  • badanie podobieństwa tekstów

 

Skip to content