Laboratorium Symulatora Sferycznego i Symulacji Wizualnej

Opis

Laboratorium zajmuje się rozwojem platformy wizualizacyjnej, tworzeniem dziedzinowych aplikacji oraz świadczeniem usług związanych z przetwarzaniem danych i analizą wizualną tj. technikami prezentacji wizualnej, grafiki komputerowej oraz analizy obrazowej służącej do interaktywnej pracy z tymi danymi. W ramach laboratorium połączone będą kompetencje AR (rozszerzonej rzeczywistości), wizualizacyjne i modelowania obliczeniowego do projektowania i przeprowadzania symulacji.

Usługi

  • Badania ergonomii
  • Badania psychofizyki
  • Tworzenie środowisk testowych z wykorzystaniem AR
  • Budowanie materiałów szkoleniowych AR
  • Wizualizacja medyczna i analiza obrazowa
  • Analiza wizualną danych archeologicznych, meteorologicznych, klimatycznych, mikroskopowych i innych;
  • Tworzenie dedykowanych aplikacji w oparciu o platformę VisNow;
  • Tworzenie zaawansowanych wizualizacji naukowych;
  • Tworzenie modeli struktur anatomicznych oraz atlasów ludzkiego ciała.

Odbiorcy

Automotive, producenci przedmiotów użytkowych, projektanci, architekci, nauki biologiczne i medycyna, geologia, archeologia, meteorologia i klimatologia, edukacja.

Skip to content