Laboratorium Przetwarzania Czasowo-Krytycznego

Opis

Laboratorium koncentruje swoje działania wokół przetwarzania danych związanych z systemami energetycznymi państwa i z zarządzaniem ryzykiem w biznesie. Realizuje zadania na potrzeby administracji publicznej, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym oraz firm z zakresu zarządzania kryzysowego oraz utrzymania ciągłości działania organizacji. Ponadto laboratorium może pełnić funkcję trenażera do warsztatów z zakresu zarządzania kryzysowego oraz będzie mogło być wykorzystywana do prowadzenia badań i symulacji w obszarze Disaster Recovery.

Usługi

  • Identyfikacja zagrożeń i analiza ryzyka ich wystąpienia
  • Systemowe rozwiązania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli,
  • Wsparcie służb, inspekcji i straży,
  • Działalność administracji publicznej ze szczególnym zwróceniem uwagi na funkcjonowanie systemu zarządzania kryzysowego
  • Systemy Zintegrowanego Zarządzania organizacją biznesową
  • Tworzenie i wdrażanie zasad i dobrych praktyk związanych z zapewnieniem organizacji biznesowej bezpieczeństwa: zarządzania ryzykiem, zapewnieniem ciągłości działania, zarządzania kryzysowego,
  • Wykonywania zadań związanych z ochroną infrastruktury krytycznej

Odbiorcy

Administracja publiczna, służby, straże, inspekcje, organizacje pozarządowe działające na tym polu, organizacje posiadające Systemy Zintegrowanego Zarządzania, zarządzający infrastrukturą krytyczną

Skip to content