Laboratorium: Przestrzeń Kreatywna

Opis

Laboratorium wspierające działanie całego Centrum. Daje możliwość realizacji badań interdyscyplinarnych, także pomiędzy sferą nauki i gospodarki w zakresie m.in. data science i nowych technologii, zrównoważonego rozwoju, energetyki, bezpieczeństwa środowiska, szeroko pojętych nauk medycznych, nowych materiałów. Ponadto umożliwia prowadzenie  niestandardowych badań i prac koncepcyjnych, interdyscyplinarnych prac laboratoryjnych, w tym zdalny dostęp do zespołów badawczych, danych badawczych, infrastruktury badawczej i obliczeniowej oraz efektów zrealizowanych projektów B+R.

Usługi

  • Interdyscyplinarne badania w modułowej przestrzeni
  • Zdalne konferencje oraz indywidualna praca zdalna
  • Prezentacje i publikacje wyników prac badawczo-rozwojowych
  • Tworzenie połączeń na styku nauka-gospodarka

Odbiorcy

Przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i podmioty sektora publicznego, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne

Skip to content