Laboratorium Geodezyjno-Pomiarowe

Opis

Laboratorium prowadzi precyzyjne, nowoczesne pomiary z użyciem m.in. tachimetru robotycznego oraz odbiornika GNSS.

Usługi

 • szczegółowa inwentaryzacja i mapowanie wnętrz zabytków
 • analiza obiektów sytuacyjno-wysokościowych dla potrzeb konserwatora zabytków
 • pomiary elewacji zabytków
 • badania przemieszczeń pod ropociągiem
 • monitoring przemieszczeń budowli
 • pomiar szczegółowej osnowy pomiarowej (zestawem odbiornika GNSS)
 • pomiar przemieszczeń obiektów wodnych
 • Możliwości pomiarowe związane z nowoprojektowanymi budynkami, instalacjami i fizycznym rozlokowaniem obiektów
 • Możliwości pomiarowe związane z inwentaryzacją i mapowaniem obszarów i obiektów zabytkowych
 • Pomiary elewacji i odchyleń w wyniku prowadzonych robót ziemnych
 • Badania przemieszczeń przy ropociągach, rurociągach i masztach
 • Monitorowanie przemieszczeń obiektów wodnych
 • Tworzenie lub aktualizacja map i rysunków
 • Kontrola sieci uzbrojenia terenu
 • Wyznaczanie współrzędnych punktów charakterystycznych, które są później używane przy nanoszeniu danych zebranych przez sensory np. z bezzałogowych statków powietrznych

Odbiorcy

Branża budowlana, konserwatorzy, inwestorzy, planiści, właściciele terenów, samorządy

Skip to content