Laboratorium Badawcze Pomiarowo-Środowiskowe

Opis

Laboratorium prowadzi prace pod kątem badań monitoringowych. Zanieczyszczenia środowiska będą wykrywane na podstawie m.in. markerów środowiskowych i biomarkerów, ponadto prowadzona będzie analiza próbek żywności, w tym analizy wody. Badania z zakresu ochrony środowiska to szeroki zakres badań gleb, ziemi, wód (powierzchniowych i podziemnych), ścieków, osadów dennych oraz roślin, a także produktów chemicznych (np. nawozów sztucznych). Pozyskane wyniki będą archiwizowane,  publikowane na specjalnie założonym portalu.

Usługi

  • Badania markery środowiskowe bezpośredniego narażenia
  • Badania biomarkerów efektów środowiskowych
  • Analiza chemiczna próbek środowiskowych pobranych w terenie (powietrze, woda, gleba, osad, ściek, żywność) i analiza pod kątem jakościowym i ilościowym zanieczyszczenia substancjami chemicznymi
  • Poszukiwania pozostałości po ksenobiotykach chemicznych, głównie farmaceutykach

Odbiorcy

Administracja publiczna, samorządy, służby, ochrona środowiska, zakłady produkcyjne, branża spożywcza, zakłady utylizacji odpadów, oczyszczalnie, fermy, rolnictwo

Skip to content