Laboratorium Badań Termowizyjnych i Fizyki Budowlanej

Opis

Przedmiotem badań jest ocena jakości powietrza oraz komfortu cieplnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. Analizie będzie podlegać zawartość w powietrzu szkodliwych substancji, które w wyniku procesów biologicznych, głównie w procesie oddychania, przedostają się do organizmów ludzi i mogą zagrażać ich zdrowiu, a przy większych stężeniach nawet życiu.

Usługi

  • Analiza składu powietrza oraz ocena jego jakości
  • Zastosowanie sensoryki w ocenie zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na organizm ludzki
  • Komfort termiczny – ocena i optymalizacja czynników środowiskowych wywierających wpływ na człowieka
  • Kontrola układów klimatyzacji mechanicznej i grawitacyjnej
  • Wykrywanie czynników negatywnie wpływających na jakość powietrza
  • Badanie termoizolacyjności i skuteczności rozwiązań budowlanych w energooszczędności
  • Detekcja awarii instalacji, przecieków, nieszczelności i innych zdarzeń mających wpływ na jakość powietrza
  • Detekcja gazów toksycznych m.in. tlenku azotu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki
  • Termowizyjne badanie instalacji elektrycznych pod kątem zapobiegania awariom
  • Badania szczelności pomieszczeń

Odbiorcy

Zakłady produkcyjne, właściciele dużych budynków, magazynów i hal, właściciele mieszkań, bez względu na wielkość i rozmieszczenie.

Skip to content