Projekt

Multidyscyplinarne Centrum Badawcze
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dofinansowanie

Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce

Działanie 1.1 Działalność badawczo – rozwojowa jednostek naukowych

Typ projektu:
Wsparcie infrastruktury badawczo – rozwojowej jednostek naukowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Dokumentacja konkursowa:
Działalność badawczo-rozwojowa jednostek naukowych

Czas trwania i wartość projektu

  • Okres realizacji projektu: 01.07.2017 – 31.12.2022 r.
  • Wartość projektu: 89 107 212,16 zł
  • Kwota dofinansowania: 55 046 989,21 zł

Proces budowy MCB

Start realizacji inwestycji:
YouTube video

Opis projektu

Projekt polega na utworzeniu Multidyscyplinarnego Centrum Badawczego (MCB). Jego głównym elementem jest budowa unikalnego ośrodka badawczego w dziedzinie nauk cyfrowych, którego priorytetowym celem będzie tworzenie i wprowadzenie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych w gospodarce i realizacji zadań Państwa na różnych poziomach, związanych z transformacją cyfrową.

Równocześnie, Centrum będzie skupiać zespoły rozwojowe stowarzyszonych firm innowacyjnych, blisko współpracujące z jego grupami naukowymi.

Sama struktura Centrum jak i przewidywany zakres jego działalności zakładają zorientowany na problemy aplikacyjne charakter tej placówki. W założeniu, nowoczesna infrastruktura, dopasowana do potrzeb zaawansowanej technologii, pozwoli na prowadzenie nowatorskich badań, prac naukowych i rozwojowych na konkurencyjnym międzynarodowo poziomie. Zasadność utworzenia takiego centrum wynika z rosnącego zapotrzebowania na wykorzystywanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w każdym obszarze badań, również w zakresie humanistyki i nauk społecznych. Jest to odpowiedź na współczesne potrzeby i wymagania środowiska naukowego i biznesowego.

W Polsce brakuje ośrodka, który w jednym miejscu gromadziłby specjalistów z zakresu Data Science, sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego, cyberbezpieczeństwa, nauk medycznych, technicznych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych.

Utworzenie jednego interdyscyplinarnego Centrum pozwoli na stworzenie wciąż jeszcze wyjątkowej, między obszarowej oferty badawczej, zdolnej do zdecydowanie szybszego reagowania na zapytania ze strony biznesu i świata nauki, co znacząco wpłynie zarówno na szybkość przygotowania oferty, jak i dotychczasowe możliwości badawcze UKSW i pozostałych członków konsorcjum.

Partnerzy projektu

Lokalizacja inwestycji

MCB znajduje się ok. 350 m od trasy S7 oraz 17 km od centrum Warszawy.

Zamówienia publiczne

Zamówienia są publikowane w dedykowanym serwisie. 

Serwis z ogłoszeniami o zamówieniach publicznych

Kontakt

Biuro projektu:

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3;
01-938 Warszawa
Bud. 24, pok.208

Tel. 22 380 96 96
e-mail: mcb@uksw.edu.pl

Kierownik projektu – Sławomir Wiśniewski

Tel. 22 380 96 17
e-mail: s.wisniewski@uksw.edu.pl

Aktualności

12 Forum Rozwoju Mazowsza

12 Forum Rozwoju Mazowsza, podczas którego odbędą się debaty, spotkania i warsztaty oraz inne aktywności w strefach Rozwoju Mazowsza, Zdrowia i Młodych, przygotowane przez blisko 50 partnerów Wydarzenia. ...

Czytaj więcej
 
Data publikacji: 23 listopada 2022
Skip to content