Laboratorium Badań Geoinformacyjnych

Opis

Laboratorium prowadzi badania nad przyspieszeniem i ułatwieniem pozyskiwania, gromadzenia, analizy i prezentacji danych. Powiązane jest to z wizualizacją geoinformacji, określeniem lokalizacji w przyjętym układzie odniesienia. W ramach prac laboratorium będzie definiowanie, odczytywanie i obrazowanie wszystkich związków, które zachodzą między obiektami i zjawiskami w określonej przestrzeni, dzięki czemu możliwe jest określenie lokalizacji, warunków, tendencji, prawidłowości oraz modelowanie.

Usługi

 • Pozyskiwanie danych na potrzeby wybranych gałęzi gospodarki narodowej
 • Przetwarzanie pozyskanych danych
 • Techniki i technologie wnioskowania na potrzeby zarządzania strategicznego i operacyjnego;
 • Techniki i technologie prezentacji i archiwizacji danych (GIS)
 • Platformy gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji danych pozyskanych w czasie rzeczywistym (lub zbliżonym do rzeczywistego)
 • Opracowania wymagań technologicznych i funkcjonalnych pozyskiwania danych przestrzennych.
 • Tworzenie ortofotomap w świetle widzialnym;
 • Tworzenie ortofotomap w bliskiej podczerwieni;
 • Obróbka lub tworzenie numerycznych modeli terenu i pokrycia terenu;
 • Inwentaryzacja drzewostanów i roślinności;
 • Wykonywanie analiz urbanistycznych i architektonicznych;
 • Przygotowanie materiału do symulacji sytuacji kryzysowych;

Odbiorcy:

Geodezji, budownictwo, leśnictwo, górnictwo, kolejnictwo, ubezpieczenia, energetyka, rolnictwo, bezpieczeństwo fizyczne, administracji publiczna i służby, fotografia i telewizja.

Skip to content