Projekt

Budowa demonstratora Platformy Cyfrowej Nauki

Dofinansowanie

Kwota dofinansowania: 510 000,00 zł

Źródło finansowania: zwiększenie subwencji – Minister Edukacji i Nauki, decyzja nr 112/WFSN/2020

Czas trwania projektu

Okres realizacji projektu: 6 miesięcy (styczeń-czerwiec 2021)

Strona z wynikami projektu

https://pcn.cnt.edu.pl

Opis projektu

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii rozpoczął realizację projektu budowy demonstratora Platformy Cyfrowej Nauki wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z intensyfikacji nauki zdalnej w uczelniach wyższych. W obliczu nowych, pandemicznych warunków pracy studentów, pilne stało się przygotowanie odpowiedniej jakości oraz w powszechnym dostępie materiałów edukacyjnych.

Materiały te przygotowane zostaną w modelach 3D, tak aby odzwierciedlały 1:1 preparaty dostępne dotychczas tylko w salach wykładowych. Unikalnymi, najcenniejszymi spośród nich są preparaty osteologiczne, służące studentom kierunków medycznych i paramedycznych nie tylko opanowaniu budowy ludzkiego kośćca, przebiegu nerwów i naczyń krwionośnych, ale przede wszystkim stworzeniu solidnych podwalin wiedzy medycznej, do której nawiązywać będą w ciągu dalszego kształcenia i pracy zawodowej, na każdym z ich etapów.

Prace badawcze w Projekcie skoncentrują się na wyselekcjonowaniu odpowiedniego materiału do digitalizacji i opracowaniu komputerowych modeli 3D, odzwierciedlających 1:1 preparaty rzeczywiste, opracowaniu repozytorium danych surowych, przeprowadzeniu prac rozwojowych w zakresie platformy VisNow dla zastosowań wizualizacji i analityki wizualnej, udostępnieniu materiału edukacyjnego na platformie wirtualnej bez ograniczenia dostępu, z możliwością pobrania każdego modelu każdego eksponatu za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji na telefon. W tym etapie naszym założeniem jest opracowanie ok. 412 modeli (szkielet dorosłego człowieka).

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW posiada wysokie kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów z obszaru technologii cyfrowych, skaningu 3D, druku 3D, wirtualnej rzeczywistości, wizualizacji i analityki wizualnej. Projekt będzie realizowany w oparciu o posiadaną infrastrukturę badawczą i obliczeniową w funkcjonujących laboratoriach i w oparciu o funkcjonujące zespoły badawcze.

Dr hab. Jacek Tomczyk prof. UKSW prezentuje części szkieletu wybranego do skanowania na potrzeby demonstratora.
Czaszka to jedna z kluczowych części układu szkieletowego, która stanowi naturalną osłonę mózgu człowieka.
Skonstruowanie trójwymiarowych modeli układu kostnego człowieka o wysokiej dokładności odwzorowania stanowi nie lada wyzwanie.
Skip to content