Projekt

Centrum Wytwarzania Przyrostowego

rozwiązujemy Twoje problemy

Porozmawiaj z nami, przedstaw zagadnienie, a my:

 • dobierzemy odpowiednią technologię
  na podstawie informacji ogólnych od klienta np. na czym polega projekt, jakie jest zastosowanie detali, jaki są ograniczenia budżetowe, jesteśmy w stanie dobrać technologię ze wszystkich dostępnych na rynku i przedstawić mocne i słabe strony w stosunku do alternatywy
 • wybierzemy materiał
  do danej technologii przeanalizujemy dostępne materiały producenta oraz zamienniki, a także rozważymy możliwość stworzenia nowego materiału pod konkretne zastosowanie
 • zaprojektujemy i wytworzymy nowy materiał
  oferujemy m.in. optymalizację i dobór składów chemicznych nowych stopów metodami ab-initio, wytwarzanie nowych stopów testowych z wykorzystaniem topienia łukowego, wytwarzanie proszków nowych stopów testowych z wykorzystaniem metod atomizacji
  oraz wytwarzanie filamentów do technologii FDM na zamówienie klienta
 • zoptymalizujemy technologię tworzenia i parametry
  oferujemy m.in. optymalizację parametrów procesu selektywnego topienia laserowego (SLM/DMLS) dla materiałów zaproponowanych przez klienta (w szczególności: metale szlachetne złoto, srebro, platyna; materiały żaroodporne: tantal, wolfram, niob, molibden, stopy renu; szkła metaliczne i inne)
 • wytworzymy elementy dostępnymi metodami
  oferujemy m.in. wytwarzanie przyrostowe (druk 3D) elementów metalicznych i polimerowych na podstawie modelu CAD klienta
 • pomożemy dopracować modele 3D i struktury podporowe
  oferujemy m.in. projektowanie i optymalizację modeli CAD pod technologie wytwarzania przyrostowego metali i tworzyw sztucznych (SLM/DMLS, SLS, FDM, SLA)
 • przedstawimy możliwości chemicznego i elektrochemicznego kształtowania powierzchni tworzyw sztucznych oraz metali
  oferujemy m.in. chemiczny i mechaniczny post-processing elementów wytwarzanych przyrostowo z metali i stopów metali w celu poprawy jakości powierzchni wydruków i usunięcia niestopionych w pełni cząstek proszku oraz projektowanie obróbek cieplnych materiałów wytwarzanych przyrostowo w celu poprawy mikrostruktury (usunięcia niepożądanych faz i porowatości)
Zaproponujemy konkretną ofertę na realizację planu.

posiadamy różnorodne możliwości

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Proces wykorzystujący zbiornik wypełniony płynna żywica fotopolimerową do utwardzenia światłem ultrafioletowym, warstwa po warstwie, w celu zbudowania trwałego modelu trójwymiarowego. Istnieje możliwość wyboru spomiędzy kilku żywic o różnych właściwościach fizycznych, jak również biokompatybilnych i do zastosowań stomatologicznych.

Proces wydruku polegający na budowaniu kolejnych warstw detalu tworzywem termoplastycznym w postaci cienkiej nitki. Maksymalny gabaryt pojedynczego elementu to 250x235x165 mm, w przypadku większych detali istnieje możliwość podziału modelu na części i łatwe łączenie ich na etapie postprocesingu. Oferujemy również możliwość wytwarzania z wysokowytrzymałych materiałów takich jak PEEK czy PEI.

Nasi eksperci pracują nad pozyskiwaniem nowych filamentów dla drukarek FFF z wykorzystaniem urządzeń przetwarzających tworzywa sztuczne termoplastyczne.

Proces wydruku polegający na łączeniu światłem lasera cząsteczek nanoszonego warstwowo termoplastycznego polimeru, w efekcie mogący tworzyć wydruki o dobrych właściwościach mechanicznych i maksymalnej kubaturze 110x150x245 mm. Istnieje możliwość wyboru spomiędzy kilku proszków o różnych właściwościach [Czytaj więcej o SLS].

[miejsce na opis]

Proces wydruku polegający na łączeniu lepiszczem nanoszonego warstwowo proszku przy jednoczesnym, opcjonalnym, barwieniu powierzchni detalu za pomocą głowic rozprowadzających kolorowy tusz, w efekcie mogący tworzyć w pełni kolorowe wydruki o maksymalnej kubaturze 381x254x203,2 mm.

badamy i analizujemy

W naszym Centrum przeprowadzamy charakteryzację materiałową poprzez:

 • obserwacje mikroskopowe (mikroskopia optyczna i skaningowa mikroskopia elektronowa SEM)
 • badanie składu fazowego metodą dyfrakcji rentgenowskiej XRD
 • tomografię komputerową
 • badania metalograficzne oraz cięcia

Do dyspozycji są różne usługi i urządzenia:

Oferujemy:

 • skanowanie 3D wykorzystując skanery światła strukturalnego, ręczne skanery Artec Leo i Spacespider
 • skanowanie 3D wykorzystując skaner laserowy Leica P40
 • skanowanie 3D wykorzystując fotogrametrię aparatami fotograficznymi i oprogramowaniem

[miejsce na opis]

WSZECHSTRONNE ZASTOSOWANIA

Skip to content