Projekt

Badania właściwości mechanicznych i stabilności cieplnej stopów Ti-Re

OPIS PROJEKTU

Typ projektu: prace badawcze

Źródło finansowania: KGHM Polska Miedź SA

Okres realizacji projektu: 07.09.2020 – 31.12.2021

Cel projektu

Celem projektu jest badanie właściwości mechanicznych i stabilności cieplej stopów Ti-Re.

Zakres rzeczowy obejmuje:

  • wytworzenie materiałów do badań
  • charakterystyka stopów w stanie wyjściowym i po ekspozycji w 600°C
  • wyznaczenie właściwości mechanicznych wytworzonych materiałów w temperaturze pokojowej i w 600°C
  • analiza mechanizmów umocnienie roztworowego stopów Ti-Re
  • obliczenia energii migracji i oddziaływania składników stopowych w Ti
  • analiza i przedstawienie wyników.
Skip to content