Technologii Materiałowych

Wytwarzanie przyrostowe w kolorze z proszku gipsowego – CJP

Wytwarzanie przyrostowe w kolorze z proszku gipsowego (ang. Color Jet Printing – CJP) System do druku przestrzennego ProJet® CJP 660Pro umożliwia nam szybkie wytwarzanie bez struktur podporowych, w pełnej palecie kolorów CMYK, obiektów nie ...

Wytwarzanie przyrostowe z żywic fotoutwardzalnych – SLA

Wytwarzanie przyrostowe z żywic fotoutwardzalnych (ang. Stereolitography – SLA) Wysokiej jakości wydruki w technologii wytwarzania przyrostowego z żywic fotoutwardzalnych oferujemy na urządzeniu ProJet 7000 HD firmy 3D Systems, które cechuje się ...

Selektywne spiekanie laserowe w złożu proszku – SLS

Selektywne spiekanie laserowe w złożu proszku (ang. Selective Laser Sintering – SLS) Urządzenie, które wykorzystujemy do procesu selektywnego spiekania laserowego proszków polimerowych jest to Lisa Pro polskiej firmy Sinterit , które ...

Wytwarzanie przyrostowe z tworzyw termoplastycznych – FFF / FDM

Wytwarzanie przyrostowe z tworzyw termoplastycznych (ang. Fused Filament Fabrication). Inna nazwa tej technologii to Fused Deposiotion Modeling – FDM. Posiadamy zaplecze techniczne firmy 3DEVO składające się z wytłaczarki COMPOSER 450 ...

Technologie wytwarzania przyrostowego z metali

Laserowe spajanie w złożu proszku (ang. Laser Powder Bed Fusion – LPBF) proszków metali lub kompozytów metal-ceramika. Inne nazwy tej technologii: Selektywne topienie laserowe (ang. Selective Laser Melting – SLM), bezpośrednie laserowowe ...
Skip to content