Wytwarzanie przyrostowe z tworzyw termoplastycznych – FFF / FDM

Wytwarzanie przyrostowe z tworzyw termoplastycznych (ang. Fused Filament Fabrication). Inna nazwa tej technologii to Fused Deposiotion Modeling – FDM.

Posiadamy zaplecze techniczne firmy 3DEVO składające się z wytłaczarki COMPOSER 450 umożliwiające wytwarzenie filamentów z dowolnych materiałów polimerowych oraz kompozytów polimerowych czy kompozytów polimer-metal i polimer-ceramika w temperaturze do 450 °C. Z powodzeniem opracowaliśmy m.in. parametry wytwarzania filamentów z kompozytów PP-celuloza.

Głównym urządzeniem, na którym wytwarzamy obiekty w technologii FFF jest urządzenie Apium P220 umożliwiające prace na różnych materiałach termoplastycznych, a w szczególności wydruki z PEEK o dużej dokładności i krystaliczności spełniającej wymagania najbardziej wymagających użytkowników. Wysokiej jakości wydruki z PEEK mogą mieć nawet 20 cm długości dzięki komorze roboczej o wielkości 205 x 155 x 150 mm! Urządzenie umożliwia przetwarzanie polimerów wykorzystując maksymalna temperatura głowicy sięgającą 540°C i posiada opatentowany Adaptacyjny System Grzewczy (ang. Adaptive Heating System – AHS), który pozwala uzyskać najlepszą, możliwą dystrybucję temperatury w drukowanym elemencie dzięki analizie geometrii druku. Opatentowany przez firmę Apium system skraca czas przygotowania maszyny do pracy, zwiększa adhezję warstw oraz eliminuje potrzebę dodatkowego wygrzewania gotowych wydruków. Dzięki zastosowanej technologii uzyskuje się całkowicie skrystalizowany element o wysokiej wytrzymałości mechanicznej bez dodatkowych procesów obróbki cieplnej. Zintegrowane procedury kalibracji urządzenia gwarantują stałą jakość partii i pozwalają z powodzeniem prowadzić prace badawcze na wielu materiałach jednocześnie.

Nasze centrum posiada szeroką gamę urządzeń umożliwiających wydruki w skali laboratoryjnej jak i przemysłowej. Posiadamy zarówno urządzenia umożliwiające przetwarzanie proszków polimerowych, filamentów jak i żywic fotoutwardzalnych (w tym również żywic klasy medycznej na potrzeby m.in. stomatologii). Jako pierwsza uczelnia w Polsce oferujemy wydruki z materiału polieteroketonu – PEEK na urządzeniu firmy Apium dostępnym z certyfikacją medyczną i wykorzystywanym w szpitalach do produkcji implantów [link1], [link2]. Naszym głównym obszarem działalności jest m.in. opracowywanie nowych materiałów polimerowych dla technologii addytywnych (np. filamenty) oraz parametrów procesu przetwarzania proszków polimerowych.

Skip to content