Wytwarzanie przyrostowe w kolorze z proszku gipsowego – CJP

Wytwarzanie przyrostowe w kolorze z proszku gipsowego (ang. Color Jet Printing – CJP)

System do druku przestrzennego ProJet® CJP 660Pro umożliwia nam szybkie wytwarzanie bez struktur podporowych, w pełnej palecie kolorów CMYK, obiektów nie poddawanych znacznym obciążeniom mechanicznym – głównie prototypów czy obiektów pokazowych dla archeologii lub medycyny. Komora robocza (254 x 381 x 203 mm) pozawala na ekonomiczną produkcję większych serii elementów lub dużych obiektów.

Skip to content