Technologie wytwarzania przyrostowego z metali

Laserowe spajanie w złożu proszku (ang. Laser Powder Bed Fusion – LPBF) proszków metali lub kompozytów metal-ceramika. Inne nazwy tej technologii: Selektywne topienie laserowe (ang. Selective Laser Melting – SLM), bezpośrednie laserowowe spiekanie metali (ang. Direct Metal Laser Sintering – DMLS), drukowanie 3D metali (ang. metal 3D printing).


Specjalizujemy się w opracowywaniu parametrów procesu laserowego spajania w złożu proszku metali i nowych kompozytów metalicznych wykorzystując laboratoryjne urządzenie Aconity mini [link] firmy Aconity GmbH , które jest pierwszą tego typu drukarką 3D w Polsce i Europie wschodniej. Urządzenie umożliwia prowadzenie procesów w temperaturze zapobiegającej przemianom nierównowagowym poprzez grzanie platformy roboczej do 800 °C oraz kontrolę wielu parametrów procesu LPBF. Kontrola wielu parametrów procesu (np. mocy lasera, szybkości skanowania laserem, przepływu gazów czy zawartości tlenu) pozwala na skuteczną produkcję funkcjonalnych obiektów metalicznych z nowych metali i ich stopów. Zakupione przez CNT UKSW urządzenie umożliwia wytwarzanie przyrostowe trójwymiarowych obiektów z proszków metalicznych w złożu proszku, a jego wyjątkowość oprócz możliwości grzania platformy roboczej do 800 °C polega na możliwości kontroli wielkości ogniskowej celem zmiany wielkości plamki lasera, szerokiej kontroli mocy lasera w zakresie do 400W, możliwości rozprowadzenia nanorposzków dzięki specjalnemu mechanizmowi wibracyjnemu, konstrukcji mechanizmu rozprowadzającemu proszki wykorzystującemu ostrza z 3 materiałów (stal, tworzywo sztuczne, włókna węglowe) dedykowanych do obiektów o różnym poziomie szczegółowości, a także mechanizmowi pasywującemu w filtrach zabezpieczającemu przed zapłonami (umożliwiającymi pracę z łatwopalnymi materiałami takimi jak magnez i jego stopy) oraz minimalizującemu zużycie filtrów.


Dodatkowym obszarem naszej działalności na potrzeby wytwarzania przyrostowego metali jest projektowanie stopów pod procesy wytwarzania przyrostowego metodami mechaniki kwantowej (ab-initio modeling) oraz opracowywanie obróbek chemicznych/elektorchemicznych umożliwiających znaczną redukcję rozwinięcia powierzchni wytwarzanych przyrostowo metali, redukcję ilości niestopionych w pełni cząstek proszku i uzyskanie powierzani bliskiej zgładom metalograficznym.

Skip to content