Konsultacja usług obliczeniowych i przechowywania danych

System CATO jest spójnym systemem obejmującym swoim zakresem zarówno podsystem wielkoskalowego przetwarzania danych jak i podsystem przechowywania i udostępniania danych. Komplementarną częścią systemu są pakiety oprogramowania działające w poszczególnych warstwach systemu.

To nasz superkomputer o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) realizujący wielkoskalowe obliczenia, rozszerzone o zadania sztucznej inteligencji AI (Artificial Intelligence) i wysokowydajnej analizy danych (HPDA, High Performance Data Analytics), adresujące zagadnienia modelowania i symulacji, zjawisk i procesów, w oparciu o duże zbiory danych.

Skip to content