Oferta

Oferta specjalna

Dla biznesu

Oferta specjalna

Dla nauki

Oferta specjalna

Dla sektora publicznego

Ośrodek Badawczy Pomiarowo-Środowiskowy

Udostępnianie sprzętu do badań fizyki budowlanej, zestaw drzwi nawiewnych

W ofercie udostępnienia infrastruktury dysponujemy:  wentylatorem, sterownikiem, matą pojedynczą i ramą aluminiową o szerokości ok 100 cm, matą pojedynczą i ramą aluminiową o szerokości min. 115 cm, podwójną matą na 2 wentylatory.czytaj więcej

Udostępnianie sprzętu do badań jakości powietrza

W ofercie dysponujemy: aspiratorem osobistym (5-200 mL/min) aspiratorem osobistym (800-5000 mL/min) przepływomierzem błonkowym celą uchwytami do rurek sorpcyjnychczytaj więcej

Udostępnianie sprzętu do badań termowizyjnych

W ofercie dysponujemy kamerą termowizyjną.czytaj więcej

Ośrodek Data Science

Dedykowane wsparcie przy korzystaniu z usług obliczeniowych na systemie CATO

System CATO jest spójnym systemem obejmującym swoim zakresem zarówno podsystem wielkoskalowego przetwarzania danych jak i podsystem przechowywania i udostępniania danych. Komplementarną częścią systemu są pakiety oprogramowania działające w poszczególnych warstwach systemu. To nasz superkomputer o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) realizujący wielkoskalowe obliczenia, rozszerzone o zadania sztucznej ...czytaj więcej

Indywidualne szkolenia z zakresu komputerowego wspomagania obliczeń i przechowywania danych

System CATO jest spójnym systemem obejmującym swoim zakresem zarówno podsystem wielkoskalowego przetwarzania danych jak i podsystem przechowywania i udostępniania danych. Komplementarną częścią systemu są pakiety oprogramowania działające w poszczególnych warstwach systemu. To nasz superkomputer o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) realizujący wielkoskalowe obliczenia, rozszerzone o zadania sztucznej ...czytaj więcej

Konsultacja usług obliczeniowych i przechowywania danych

System CATO jest spójnym systemem obejmującym swoim zakresem zarówno podsystem wielkoskalowego przetwarzania danych jak i podsystem przechowywania i udostępniania danych. Komplementarną częścią systemu są pakiety oprogramowania działające w poszczególnych warstwach systemu. To nasz superkomputer o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) realizujący wielkoskalowe obliczenia, rozszerzone o zadania sztucznej ...czytaj więcej

Usługi obliczeniowe na systemie CATO – zużycie mocy serwera

System CATO jest spójnym systemem obejmującym swoim zakresem zarówno podsystem wielkoskalowego przetwarzania danych jak i podsystem przechowywania i udostępniania danych. Komplementarną częścią systemu są pakiety oprogramowania działające w poszczególnych warstwach systemu. To nasz superkomputer o wysokiej wydajności (HPC, High Performance Computing) realizujący wielkoskalowe obliczenia, rozszerzone o zadania sztucznej ...czytaj więcej

Ośrodek Technologii Materiałowych

Selektywne spiekanie laserowe w złożu proszku – SLS

Selektywne spiekanie laserowe w złożu proszku (ang. Selective Laser Sintering – SLS) Urządzenie, które wykorzystujemy do procesu selektywnego spiekania laserowego proszków polimerowych jest to Lisa Pro polskiej firmy Sinterit , które umożliwia wytwarzanie prototypów i funkcjonalnych części bez struktur wsparciowych m.in. z poliamidu i tworzyw elastycznych. Urządzenie jest wykorzystywane przez nas głównie do ...czytaj więcej

Technologie wytwarzania przyrostowego z metali

Laserowe spajanie w złożu proszku (ang. Laser Powder Bed Fusion – LPBF) proszków metali lub kompozytów metal-ceramika. Inne nazwy tej technologii: Selektywne topienie laserowe (ang. Selective Laser Melting – SLM), bezpośrednie laserowowe spiekanie metali (ang. Direct Metal Laser Sintering – DMLS), drukowanie 3D metali (ang. metal 3D printing). Specjalizujemy się w opracowywaniu parametrów procesu laserowego […]czytaj więcej

Wytwarzanie przyrostowe w kolorze z proszku gipsowego – CJP

Wytwarzanie przyrostowe w kolorze z proszku gipsowego (ang. Color Jet Printing – CJP) System do druku przestrzennego ProJet® CJP 660Pro umożliwia nam szybkie wytwarzanie bez struktur podporowych, w pełnej palecie kolorów CMYK, obiektów nie poddawanych znacznym obciążeniom mechanicznym – głównie prototypów czy obiektów pokazowych dla archeologii lub medycyny. Komora robocza (254 x 381 x 203 […]czytaj więcej

Wytwarzanie przyrostowe z tworzyw termoplastycznych – FFF / FDM

Wytwarzanie przyrostowe z tworzyw termoplastycznych (ang. Fused Filament Fabrication). Inna nazwa tej technologii to Fused Deposiotion Modeling – FDM. Posiadamy zaplecze techniczne firmy 3DEVO składające się z wytłaczarki COMPOSER 450 umożliwiające wytwarzenie filamentów z dowolnych materiałów polimerowych oraz kompozytów polimerowych czy kompozytów polimer-metal i polimer-ceramika w temperaturze do 450 °C. Z powodzeniem ...czytaj więcej

Wytwarzanie przyrostowe z żywic fotoutwardzalnych – SLA

Wytwarzanie przyrostowe z żywic fotoutwardzalnych (ang. Stereolitography – SLA) Wysokiej jakości wydruki w technologii wytwarzania przyrostowego z żywic fotoutwardzalnych oferujemy na urządzeniu ProJet 7000 HD firmy 3D Systems, które cechuje się m.in. bardzo dobrą jakością powierzchni (Ra ~ 0,025 µm). Duży obszar roboczy (380 x 380 x 250 mm) drukarki ProJet 7000 HD umożliwia nam […]czytaj więcej
Skip to content