About us

KIM JESTEŚMY?

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jest ogólnouczelnianą jednostką, która wykonuje zadania badawczo-rozwojowe i edukacyjne o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu dziedzin związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych, m.in. w naukach o życiu i medycynie, innowacyjnej gospodarce oraz istotnych problemach sektora publicznego.

DOŚWIADCZENIE

Naszym doświadczeniem i wiedzą podzielimy się tworząc nowatorskie propozycje edukacyjnie w formie kształcenia otwartego, stwarzając warunki do doskonalenia oraz podnoszenia kompetencji w zakresie najnowszych wyzwań związanych z cywilizacyjną transformacją cyfrową oraz jej implikacjami.

OBSZARY DZIAŁAŃ

Bazując na nowoczesnym zapleczu infrastrukturalnym i potencjale intelektualnym, tworzymy strategiczne projekty oraz realizujemy specjalistyczne zlecenia w zakresie:

  • cyfrowej medycyny
  • inteligentnego monitoringu
  • druku 3D
  • skanowania 3D
  • prototypowania
  • wirtualnej rzeczywistości
more
News
Date published: 25 May 2021

Prof. Marek Niezgódka at the first meeting of…

On 24/05/2021, the inaugural meeting of the Digitization League of Lublin Universities was held, which was attended by Prof. Marek Niezgódka – Director of the UKSW Digital Science and ... read more
all news

ProME Project Conference – May 2021

more info
Skip to content