VI Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna – współczesne wyzwania”

VI Międzynarodowa konferencja naukowa „Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna i kultura fizyczna” jest przedsięwzięciem o charakterze interdyscyplinarnym, naukowym i praktycznym.
Celem konferencji jest umożliwienie specjalistom z różnych obszarów i dyscyplin nauki, kierunków i specjalności dydaktycznych wymiany poglądów na temat bezpieczeństwa w zakresie międzynarodowym, narodowym i lokalnym, zarządzania i jakości, medycyny i kultury fizycznej, w tym stanach szczególnych, wykrywania zagrożeń oraz zapobiegania, przygotowania, reagowania
i odbudowy zasobów po zdarzeniach niekorzystnych.

Konferencja odbędzie się w formie hybrydowej – stacjonarnej i zdalnej – z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams w dniach 26 – 27 kwietnia 2023 r.
Otwarcie konferencji nastąpi w Multidyscyplinarnym Centrum Badawczym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, przy ul. Marii Konopnickiej 1, w Dziekanowie Leśnym (05-092).

Organizatorzy konferencji uczelnie polskie i ukraińskie
1. Akademia Pomorska w Słupsku (APSL), https://www.apsl.edu.pl
2. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM), https://www.ka.edu.pl
3. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie (LAW), https://www.wojsko-polskie.pl/law
4. Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (UJK), https://www.ujk.edu.pl
5. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), https://uksw.edu.pl
6. Uniwersytet Szczeciński (USz), https://usz.edu.pl/
7. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (UTH), https://www.uniwersytetradom.pl/
8. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (WAT), https://www.wojsko-polskie.pl/wat
9. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (WSG), https://wsg.byd.pl
10. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie w Warszawie (WSEWS), https://www.ews.edu.pl/
11. Chmielnicki Narodowy Uniwersytet (Khmelnytskyi National University, Хмельницький національний університет, KHNU), http://www.khnu.km.ua/
12. IT STEP University we Lwowie (IT Step), itstep.edu.ua
13. Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, LDUBGD), https://www.ldubgd.edu.ua/
14. Lwowski Państwowy Uniwersytet Kultury Fizycznej im. Ivana Boberskiego (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, LDUFK), http://www.ldufk.edu.ua/
15. Południowoukraiński Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. K. D. Uszyńskiego w Odessie (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, PDPU), https://pdpu.edu.ua/
16. Umański Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu (Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, UDPU), https://udpu.edu.ua/.

 

Komitet honorowy (przedstawiciele uczelni – organizatorów)
1. dr hab. inż. Zbigniew Osadowski, prof. ucz., AP;
2. prof. dr hab. Klemens Budzowski, KAAFM;
3. gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur, LAW;
4. prof. dr hab. Stanisław Głuszek, UJK;
5. ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski, UKSW;
6. prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, Usz;
7. prof. dr hab. Sławomir Bukowski, UTH;
8. płk prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, WAT;
9. dr Marek Chamot, prof. ucz., WSG;
10. dr hab. Jerzy Telak, prof. ucz., WSEwS;
11. prof. dr nauk Serhiy Matyukh, KHNU;
12. prof. dr Viktor Voloshyn, IT Step;
13. prof. dr nauk Myroslav Koval, LDUBGD;
14. prof. dr nauk Yevgen Prystupa, LDUFK;
15. prof. dr nauk Andrij Krasnożon, PDPU;
16. prof. dr nauk Oleksandr Bezludnyy, UDPU.

Komitet naukowy
Bieniek Mieczysław dr, prof. ucz. gen. w st. spocz.; Chełstowska Beata dr hab., prof. ucz.; Chubina Tetiana prof. dr nauk; Buller Leszek dr; Fidelus Anna dr hab., prof. UKSW; Gałuszka Agnieszka prof. dr hab.; Gedzyk Andriy prof. dr nauk; Gierszewski Janusz dr hab., prof. ucz.; Godovaniuk Tetiana prof. dr nauk; Hać Ryszard gen. bryg. (r) pil. dr inż., prof. ucz.; Hołyst Brunon, prof. dr hab., dr h.c.; Hurska-Kowalczyk Liana dr; Jakubczak Ryszard prof. dr hab.; Jałoszyński Kuba prof. dr hab.; Janik Krzysztof dr prof. ucz.; Kalisz Zdzisława dr; Kisilowski Marek dr hab. inż. doc.; Kobayashi Adam dr hab. n. med., prof. ucz.; Kosior Dariusz prof. dr hab.; Koszczyc Tadeusz prof. dr hab.; Kozubska Alicja dr, prof. WSG.; Kravchenko Oksana prof. dr nauk; Kryvosheya Іgor dr nauk prof.; Krzyszkowski Andrzej dr hab. inż., prof. ucz.; Leszczyński Marek dr hab., prof. ucz.; Marciniuk Andrzej płk (r) dr; Maciołek Ryszard dr, prof. ucz.; Kwaśniak Piotr, dr inż.; Mazur Sławomir prof. dr hab.; Mikołajczyk Zbigniew dr hab., prof. ucz., przewodniczący; Miller Piotr prof. dr hab. inż.; Menshykova Olga ppłk. dr; Muzychenko Ganna prof. dr nauk; Muzyk Marek ks. dr inż.; Mykolayko Volodymyr doc., dr; Nazaruk Bazyli prof. dr hab.; Norkowski Henryk dr hab., prof. ucz.; Pater Dariusz ks. dr hab., prof. ucz.; Pavlyuk Yevgen prof. dr nauk; Peleshko Dmytro prof. dr nauk; Piątkiewicz Paweł dr hab., prof. ucz.; Popovych Vasyl doc. dr nauk, wiceprzewodniczący; Pozdyeyev Sergiy prof. dr nauk; Przyjemski Władysław płk rez. dr; Przybylski Stanisław dr hab., prof. ucz.; Rak Taras dr nauk, prof. ucz. wiceprzewodniczący; Ratushnyy Roman płk prof. dr nauk; Rurak Adam płk (r) dr inż.; Sikora Mariusz dr; Skrabacz Aleksandra dr hab., prof. ucz.; Skyba Kateryna prof. dr nauk; Slatvinskyi Maksym dr; Sobczak-Michałowska Marzena dr, prof. ucz.; Soltyk Oleksandr prof. dr. Nauk; Stanula Arkadiusz dr hab., prof. ucz.; Stawicki Roman dr hab., prof. ucz.; Stokłosa Marek ks. dr hab., prof. ucz.; Szymański Filip dr hab., prof. ucz.; Szweda Edmund prof. dr hab.; Szymański Filip M. dr hab. n. med., prof. ucz.; Ślusarski Janusz ppłk (r) prof. dr hab.; Telak Oksana dr hab. UFU, prof. WSEwS, wiceprzewodniczący; Todorova Valentyna dr nauk, prof.; Tukiendorf Czesława dr, prof. ucz.; Urbanek Andrzej dr hab., prof. ucz.; Wiesner Wojciech dr hab., prof. ucz.; Wilk Sławomir dr, prof. ucz.; Wiśniewski Bernard prof. dr hab.; Vovkanych Andriy prof. dr nauk; Voloshyn Victor dr, prof. Wochyński Zbigniew płk (r) prof. dr hab.; Zarzycki Piotr dr; Zieliński Ewa dr; Ziemczonok Józef dr; Zubrzycki Waldemar prof. dr hab.

Komitet organizacyjny
ks. dr inż. Marek Muzyk, przewodniczący, prof. Marek Rybiński, mgr Agnieszka Modzelewska, mgr Jarosław Płusa, mgr Marek Frąckowiak; mgr Wojciech Modzelewski, mgr Filip Orłowski, mgr Janusz Samel, mgr Mariusz Staszczak, Maciej Dziubich, mgr Paulina Krzeszlak, mgr Małgorzata Weisis Gołębiak, mgr Kinga Kajzer (UJK)

Cele konferencji: zreferować i zaprezentować wyniki pracy naukowej i jej efektów w formie wniosków oraz wymienić informacje i poglądy, a także przeanalizować metody, techniki i narzędzia badawcze oraz określić interdyscyplinarne problemy z poszukiwaniem rozwiązań doskonalących stany i procesy związane z bezpieczeństwem, zarządzaniem, medycyną i kulturą fizyczną, wykorzystując przy tym teoretyczną i empiryczną weryfikację ich związków. Uczestnicy konferencji będą poszukiwać innowacyjnych rozwiązań do zastosowania w obszarach tematycznych związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem na lądzie, obszarach wodnych i w przestrzeni powietrznej oraz medycyną z udzielaniem pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy i pomocy medycznej, a także kulturą fizyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących motoryki ratowników i sportowców. Przy tym wykazać interakcje między kulturami w sposób horyzontalny i synergiczny jako warunku integracji i harmonijnego współistnienia w Europie Środkowowschodniej.

Język konferencji: polski, angielski, ukraiński.

Podmioty konferencji: pracownicy naukowi (badawczy), naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni oraz doktoranci i studenci zagranicznych i polskich uczelni, funkcjonariusze służb publicznych, pracownicy administracji publicznej, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Partnerzy: Centrum Badań Bezpieczeństwa UKSW, Kevisport, (https://kevisport.pl/), Podwodnik Szkoła Ratownictwa, Sportów Wodnych i Obronnych, podwodnik.org.pl/, Polskie Centrum Kulturalno-Oświatowe (https://pkoc.udpu.edu.ua/), Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Ratex” (http://www.ratex.com.pl/), Ratownictwo Wodne sp. z o.o. (http://ratownictwo-wodne.com), Schiller POLAND Sp. z o.o., https://www.schiller.ch/pl/pl, Towarzystwo Naukowe Bezpieczeństwo i Ratownictwo w Warszawie, Uczniowski Klub Sportowy Varsovia (https://www.mos3.pl), Związek Sportowy Polska Federacja Karate-do Tsunami (https://karatedotsunami.pl/zwiazek-sportowy/), Roto Tech Sp. z o.o. (www.roto-tech.com.pl), TJ Boats (https://tjboats.pl/), Fundacja Promocji Wiedzy Społecznej (https://arystoteles-pws.eu).

Program konferencji
Sesja plenarna (26.04.2023, 9:00 – 13:00) i cztery sesje panelowe pt.: „Bezpieczeństwo”, „Zarządzanie”, „Medycyna”, „Kultura fizyczna” (26.04, 15:00 – 18:00 oraz 27.04.2023, 9:00 – 13:00). Każdy z paneli będzie się kończyć dyskusją, podsumowaniem i wnioskami końcowymi.

Moderatorzy
Sesja plenarna: A. Fidelus, J. Telak
Panel 1. Bezpieczeństwo: R. Stawicki, A. Skrabacz, V. Popovych
Panel 2. Zarządzanie: Z. Mikołajczyk, T. Rak, O. Telak
Panel 3. Medycyna: A. Kobayashi, E. Zieliński, WSG
Panel 4. Kultura fizyczna: M. Rybiński, S. Przybylski, S. Wilk, WSG
W zawiązku z konferencją planuje się opublikowanie rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów w czasopismach, w tym w czasopiśmie „Edukacja – Wychowanie – Sport”.

Program

Sesja plenarna

Godzina

Referent Dyscyplina Afiliacja Tytuł referatu
9:00 dr hab. Anna Fidelus, prof. ucz.

dr hab. Jerzy Telak, prof. ucz.

Otwarcie UKSW

WSEwS

9:10 ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski Zarządzanie UKSW Bezpieczeństwo, zarządzanie, medycyna
i kultura fizyczna w aktywności naukowo- dydaktycznej UKSW
9:30 gen. dr Mieczysław Bieniek, prof. ucz. Bezpieczeństwo AFM NATO i Polska wobec agresji Rosji na Ukrainę
9:50 prof. dr nauk Yevgen Prystupa, dr h.c. Kultura fizyczna LDUFK
10:10 dr hab. n. med. Adam Kobayashi, prof. ucz. Medycyna UKSW Współczesne problemy kształcenia lekarzy medycyny
10:30 prof. dr nauk Vasyl Popovich Zarządzanie LPUBŻ Likwidowanie skutków ataków wojsk Rosji w Ukrainie
10:45 prof. dr hab. Kuba Jałoszyński Bezpieczeństwo WSPol Policyjne siły kontrterrorystyczne wobec zagrożeń bezpieczeństwa na wschodniej granicy Polski
11:00 Przerwa
11:30 dr Krzysztof Janik, prof. ucz. Bezpieczeństwo AFM Paradygmat polityki RP wobec Rosji w okresie prezydentury Władimira W. Putina
11:45 dr hab. Zbigniew Mikołajczyk, prof. ucz. Zarządzanie UKSW Cele i zadania Centrum Badań Bezpieczeństwa UKSW
12:00 Makuch/ Sawczuk Kultura fizyczna Istota kultury fizycznej współczesnego społeczeństwa
12:15 prof. dr hab. n. med. Grzesiowski Medycyna
12:30 Zarządzanie WAT
12:45 dr hab. (UFU) Oksana Telak, prof. EWS Bezpieczeństwo SGSP Pomoc humanitarna w okresie wojny Rosji przeciwko Ukrainie
13:00 Przerwa
15:00 Panele
Skip to content