Studia podyplomowe z Data Science w zarządzaniu procesami

Na podstawie zarządzenia Nr 41/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 czerwca 2020 r., w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 zostaną uruchomione dwusemestralne studia podyplomowe „Data Science w zarządzaniu procesami”.

Skip to content