Seminarium II: Analizy retrospektywne przebiegu COVID-19

Seminarium odbyło się 23 marca 2021 o godzinie 16:30.

Podczas drugiego seminarium naukowcy i praktycy z dziedziny medycyny opowiadają m.in. w jaki sposób i w jakim czasie będzie możliwe przywrócenie funkcjonowania służby zdrowia do stanu sprzed pandemii.

Z badań europejskich wynika, że 47% Polaków nie zgadza się na wprowadzone ograniczenia związane z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV2, gdzie średnia w Unii Europejskiej wynosi 28%. Polacy kwestionuję obostrzenia, a część z nas podważa zasadność noszenia maseczek. Dlaczego tak jest? Skąd wynikają nieustające zmiany decyzji zarządczych?

Podczas rozmowy naukowcy analizują dotychczasowe działania w Polsce i Europie związane z obostrzeniami i wskazują różnice społeczne, które wpływają na skalę rozprzestrzeniania się wirusa. Skąd wynikają różnice w zarządzaniu pandemią w krajach Europejskich i które z nich okazały się najskuteczniejsze zarówno w Polsce jak i na świecie… Jak modele tworzone przez naukowców Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW będą miały zastosowanie w dynamicznie zmieniającej się biologii wirusa?

 

  1. Prof. Jarosław Pinkas – Epidemia COVID-19 – wprowadzenie
  2. Dr Mateusz Jankowski – Biologia koronawirusa SARS-CoV-2
  3. Dr hab. Filip Raciborski – Przebieg epidemii COVID-19 w Polsce
  4. Dr Mateusz Jankowski – Niefarmakologiczne metody zwalczania zakażeń SARS-CoV-2 – analiza restrykcji i działań przeciwepidemicznych wdrożonych w Polsce
  5. Dr hab. Filip Raciborski – Zachowania społeczne w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce

 

Zachęcamy do oglądania relacji z seminarium:

YouTube video
Skip to content