Seminaria Data Science 2019

Program seminarium obejmował cykl referatów, które wygłosili przedstawiciele środowiska akademickiego (UW, UKSW, IBS PAN) oraz firm (Together Data, QED Software, Security On-Demand). Referaty poświęcone były wyzwaniom dla badań podstawowych i zastosowań, w szczególności związanych z projektami podejmowanymi przez środowisko akademickie we współpracy z firmami.

1. Seminarium Data Science : Wyzwania dla badań podstawowych i zastosowań – 29.05.2019

2. Seminarium Data Science : Wyzwania dla badań podstawowych i zastosowań  – 21.10.2019

Skip to content