Kierunek Innowacje. Nauka Dla Gospodarki Cyfrowej Przyszłości

5 grudnia 2019 roku odbyła się II edycja konferencji „Kierunek Innowacje. Nauka Dla Gospodarki Cyfrowej Przyszłości”.

Podczas konferencji prelegenci poruszyli tematy związane ze sztuczną inteligencją oraz zagadnieniami Big Data. Zaprezentowali cyfrowe rozwiązania dla antropologii, pokazali możliwości analizy wizualnej w medycynie, wyjaśnili modelowanie, wizualizację
i zaawansowaną analitykę danych. Przybyli goście nie tylko zapoznali się z techniką projektowania materiałów do druku 3D i pracy w warunkach ekstremalnych, ale również zobaczyli, jak funkcjonują inteligentne systemy diagnostyczne dla infrastruktury miejskiej.

Zgromadzonych gości przywitał JM Ks. Rektor UKSW prof. dr hab. Stanisław Dziekoński. W krótkim wystąpieniu dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii, prof. dr hab. Marek Niezgódka zaprezentował postępy projektu „Multidyscyplinarne Centrum Badawcze” UKSW oraz strategię i osiągnięcia CNT UKSW.

Gość specjalny konferencji dyrektor OPI PIB dr Olaf Gajl podjął temat sztucznej inteligencji w opozycji do inteligencji naturalnej; wynikających zagrożeń z jej wykorzystania, szczególnie w autonomicznych samochodach.

Dr hab. Jacek Tomczyk, prof. UKSW, zajmujący się badaniami antropologicznymi przedstawił nowoczesne technologie obrazowania, takie jak: mikroskopy skaningowe, mikrotomografia czy światło fluorescencyjne wykorzystywane do obserwowania struktur anatomicznych.

Zagadnienie materiałów do druku 3D i pracy w warunkach ekstremalnych przedstawił ks. dr inż. Marek Muzyk. W proces analizy wizualnej wielomodalnych danych medycznych (wizualizacja w medycynie) za pomocą platformy VisNow wprowadził gości konferencji dr n. med. inż. Piotr Regulski.

Prezentacji aktualnych trendów i rozwiązań technologicznych, wykorzystywanych
w zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury SMART City, opisania procesu pozyskiwania, analizy i interpretacji danych geoprzestrzennych dla potrzeb diagnostyki obiektów budowlanych i geotechnicznych dokonał dr Maciej Wrona.

Po prezentacjach zaproszeni goście mieli okazję zadać pytania prelegentom, a także podzielić się spostrzeżeniami i obawami, jakie, ich zdaniem, niesie świat nowych technologii oraz cyfrowej nauki.

Skip to content