Seminaria

Seminarium I: Projekt ProME

9 marca 2021
godz. 16:30
Seminarium odbyło się 9 marca 2021 o godzinie 16:30. Czy jest możliwe prognozowanie poprzez analogię oraz wdrożenie modeli skutecznego zarządzania państwem w taki sposób, aby zmniejszyć liczbę zakażeń bez posiadania danych rzeczywistych? ...

Seminarium II: Analizy retrospektywne przebiegu COVID-19

23 marca 2021
godz. 16:30 -
godz. 18:00
Seminarium odbyło się 23 marca 2021 o godzinie 16:30 Podczas drugiego seminarium naukowcy i praktycy z dziedziny medycyny opowiadają m.in. w jaki sposób i w jakim czasie będzie możliwe przywrócenie funkcjonowania służby zdrowia do stanu sprzed ...

Seminarium III: Wybrane modele opracowane w ramach projektu ProME (13 kwietnia 2021)

13 kwietnia 2021
godz. 16:30
Seminarium odbyło się 13 kwietnia 2021 o godzinie 16:30. Jednym z największych ryzyk epidemii COVID-19 jest tzw. “dług zdrowotny”, odłożone w czasie procedury medyczne. W jaki sposób przywrócić sytuację w ochronie zdrowia sprzed pandemii ...

Seminarium IV – Projekt ProME: pokaz systemu i perspektywy kontynuacji

27 kwietnia 2021
godz. 16:30
Damian Krawiec, Adrian Kawalec – Pokaz systemu ProME: klient webowy (25 min.) Dr n. med. inż. Piotr Regulski – Pokaz systemu ProME: wizualizacje VisNow (25 min.) Michał Iwański – Infrastruktura obliczeniowa na potrzeby modelowania (25 min.) ...
Skip to content