Seminaria

Seminarium I: Projekt ProME

Seminarium odbyło się 9 marca 2021 o godzinie 16:30. Czy jest możliwe prognozowanie poprzez analogię oraz wdrożenie modeli skutecznego zarządzania państwem w taki sposób, aby zmniejszyć liczbę zakażeń bez posiadania danych rzeczywistych? ...

Seminarium II: Analizy retrospektywne przebiegu COVID-19

Seminarium odbyło się 23 marca 2021 o godzinie 16:30. Podczas drugiego seminarium naukowcy i praktycy z dziedziny medycyny opowiadają m.in. w jaki sposób i w jakim czasie będzie możliwe przywrócenie funkcjonowania służby zdrowia do stanu sprzed ...

Seminarium III: Wybrane modele opracowane w ramach projektu ProME (13 kwietnia 2021)

Seminarium odbyło się 13 kwietnia 2021 o godzinie 16:30. Jednym z największych ryzyk epidemii COVID-19 jest tzw. “dług zdrowotny”, odłożone w czasie procedury medyczne. W jaki sposób przywrócić sytuację w ochronie zdrowia sprzed pandemii ...

Seminarium IV – Projekt ProME: pokaz systemu i perspektywy kontynuacji

Seminarium odbyło się 27 kwietnia 2021 o godzinie 16:30. Czwarte seminarium „Prognostyczne Modelowanie Epidemii COVID-19 (ProME)” poświęcone jest prezentacji systemu z punktu widzenia użytkowników. Funkcjonalności ProME to, między innymi, ...
Skip to content