Collegium Data Science

Jesteśmy świadkami zwiększającej się dynamiki cyfryzacji życia gospodarczego i społecznego. Wkraczamy w fazę budowy „Społeczeństwa 5.0” (https://www.gov-online.go.jp/cam/s5/). Jednym z głównych technologicznych filarów tego procesu jest Data Science.

Specjaliści z Data Science stają się jednym z najbardziej poszukiwanych i najlepiej opłacanych zawodów w Polsce i we wszystkich krajach rozwiniętych. Szybko rośnie popyt na rynku pracy na tę specjalność zawodową i jedocześnie rośnie luka między podażą i popytem w tym zakresie.  Co więcej, warunkiem hamującym tempo transformacji cyfrowej wszystkich nowoczesnych społeczeństw jest w coraz większym stopniu brak wystarczającej liczby specjalistów z Data Science.  Jednocześnie dziedzina Data Science bardzo szybko się rozwija i pojawiają się nowe wymagania stawiane kandydatom na stanowisko Data Scientist.

Seminarium z Data Science rozpoczęliśmy w UKSW w roku 2019.  Planujemy, że spotkania tego seminarium będą się odbywały regularnie w trybie cotygodniowym.

Podstawowe początkowe cele seminarium to przybliżenie zagadnień Data Science dla niespecjalistów, a także prezentacja dla ekspertów (w sposób zrozumiały również dla niespecjalistów) współczesnych wyzwań Data Science oraz najnowszych prób ich rozwiązywania. Na seminarium dyskutowane będą również liczne przykłady zastosowań Data Science w projektach interdyscyplinarnych.  Kolejne bardziej zaawansowane cele seminarium będą dotyczyły wyłonienia kierunków badawczych z Data Science tego seminarium oraz rozwój prac badawczych w tych kierunkach.

Seminaria zrealizowane

  • Interakcyjne Obliczenia Granularne jako podstawa dla modelowania systemów Data Science do zarządzania ryzykiem Profesor A. Skowron (IBS PAN, UKSW), Profesor A. Jankowski (UKSW) -18 czerwca 2020
  • Wprowadzenie do technologii blockchain i jej zastosowań. Przykład dyplomów ukończenia studiów (Seminarium Data Science) J. Figuła (Billon) & M. Adamczyk (Billon)  – 4 czerwca 2020
  • WieloskalowośćProfesor M. Niezgódka (UKSW) – 21 maja 2020
  • Optymalizacja ruchu drogowego przy pomocy metaheurystyk i grafowych sieci neuronowych –  mgr. P. Gora (MIMUW) – 7 maja 2020
  • Kryptografia w praktyce zabezpieczeń danych w sieciach komputerowych: część 1 (część 2 odbędzie się późniejszym terminie) – Profesor M. Kurkowski (UKSW) – 23 kwietnia 2020
  • Interakcyjne obliczenia granularne w Data Science: motywacje i wyzwania – Profesor dr hab. inż. Andrzej Skowron, dr hab. Andrzej Jankowski, Profesor UKSW – 2 kwietnia 2020
  • Wprowadzenie do Data Science i rola Data Science w realizacji interdyscyplinarnych projektów dotyczących złożonych zjawisk, w szczególności ich analizy i sterowania. Przykładowe projekty ilustrujące zastosowania Data Science Profesor dr hab. inż. Andrzej Skowron, dr hab. Andrzej Jankowski, Profesor UKSW – 5 marca 2020
Skip to content