Rada Naukowa

Decyzją Nr 120/2019, 150/2019 , 224/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została powołana Rada Naukowa Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii w składzie:

  • ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński – Przewodniczący;
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron – Wiceprzewodniczący;
  • prof. dr hab. Marek Niezgódka;
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski;
  • ks. prof. dr hab. Andrzej Tomko
  • prof. dr n. med. Grzegorz Opolski
  • dr hab. Andrzej Jankowski, prof. UKSW;
  • ks. dr Jarosław Sobkowiak
  • dr n. med. inż. Piotr Regulski;
  • ks. dr inż. Marek Muzyk – Sekretarz.
Skip to content