Ośrodek Zrównoważonych Źródeł Energii

Kompetencje

Przedmiotem prac badawczo-rozwojowych Ośrodka jest zrównoważona energetyka jako jedno z kluczowych zagadnień badawczych ostatnich lat. Pośród wielu technologii wytwarzania „czystej” energii dynamicznie rozwijanym obszarem badawczym jest energetyka oparta na ogniwach paliwowych. Główny nurt działalności Ośrodka w zakresie zrównoważonych źródeł energii skupiony jest na technologii ogniw paliwowych i dedykowanych im rozwiązań materiałowych. Technologia wysokotemperaturowych ogniw paliwowych wpisuje się w rozwijaną w ostatnim czasie strategię wdrażania (ko)generacji energii w systemie rozproszonym i w trybie prosumenckim. Wpisuje się także wyraźnie w schemat gospodarki wodorem uważanym obecnie za paliwo przyszłości, głównie ze względu na najwyższą grawimetryczną gęstość energii.

Prace badawcze prowadzone w Ośrodku obejmują opracowanie nowych rozwiązań materiałowych, optymalizację mikrostruktury oraz składu chemicznego materiałów stosowanych jako katalizatory w nowoczesnych urządzeniach stanowiących konwertery energii oraz szeroko pojętą charakteryzację materiałów.

Obszary badawcze

  • Dobór i projektowanie materiałów dla zrównoważonych źródeł energii
  • Charakteryzacja mikrostruktury, składu chemicznego materiałów i właściwości użytkowych materiałów dla zrównoważonych źródeł energii
  • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie stosowania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych w nowych rozwiązaniach technologicznych i systemach energetycznych
  • Optymalizacja mikrostruktury i składu chemicznego materiałów stosowanych w ogniwach paliwowych
  • Wytwarzanie kluczowych komponentów wysokotemperaturowych ogniw paliwowych

Możliwości aplikacyjne

  • nowe technologie i systemy energetyczne bazujące na zrównoważonej energetyce.
  • dostarczanie kompleksowej wiedzy dla technologii wytwarzania wysokotemperaturowych ogniw paliwowych

Ekspert ośrodka

ks. dr inż. Marek Muzyk
ks. dr inż. Marek Muzyk
Skip to content