Ośrodek Zastosowań Modelowania Obliczeniowego w Analizie Procesów Społecznych

Kompetencje

Badania zmian w społeczeństwie na podstawie analizy dużych zbiorów danych pozyskanych z różnych źródeł m.in. internetu, mediów społecznościowych, radia, telewizji, kamer internetowych, telefonów, sensorów etc., w oparciu a data science, wykorzystującym znacznie większe zbiory danych i szybsze metody analizy niż w klasycznych badaniach społecznych.

Obszary badawcze

 • Pozyskiwanie treści przekazów z telewizji, radia, stron internetowych i mediów społecznościowych w sposób automatyczny i ustrukturyzowany
 • Automatyzacja badań medioznawczych poprzez wykorzystanie analizy tekstu i obrazu i in.
 • Metody wielkoskalowych badań treści w internecie, szczególnie badań porównawczych na dużą skalę (porównywanie dziesiątek, setek i tysięcy serwisów)
 • Badanie zmienności treści publikacji internetowych w czasie
 • Eksperymentowanie z nietypowymi metodami analizy internetu (np. analiza barw, parametryzacja tekstu, mierzenie responsywności, określanie agresji)

Możliwości aplikacyjne

 • Wczesne wykrywanie trendów w społeczeństwie na podstawie analizy dużych zbiorów treści internetowych
 • Wykrywanie komunikacji wirusowej, rozpowszechniania się fałszywych wiadomości (fake news) oraz prób ukrytego oddziaływania na społeczeństwo w internecie, telewizji i radiu
 • Identyfikacja liderów opinii i kręgów tematycznych w komunikacji internetowej
 • Analiza języka i sentymentu w grupach treści internetowych
 • Badanie oddźwięku społecznego na komunikaty społeczne i reklamowe w internecie (w tym w mediach społecznościowych, radiu i telewizji)
 • Wielkoskalowe badania treści w internecie (teksty, reklama, wideo)
 • Wykrywanie zagrożeń bezpieczeństwa informacyjnego i ataków socjotechnicznych
 • Budowanie modeli predykcyjnych zachowań społecznych online

Ekspert ośrodka

dr Marek Robak
dr Marek Robak
Skip to content