Ośrodek Wytwarzania i Charakteryzacji Materiałów

Kompetencje

Proces badawczy Ośrodka oparty jest na synergii prac teoretycznych i badań eksperymentalnych. Użycie technik symulacyjnych pozwala lepiej zrozumieć zależności pomiędzy właściwościami materiałów a procesami technologicznymi, minimalizuje drogie i czasochłonne eksperymenty oparte na metodzie prób i błędów i przyczynia się do przyśpieszenia procesu wdrożeniowego. Główne cele Ośrodka to budowanie bazy wiedzy potrzebnej do projektowania materiałów inżynierskich i funkcjonalnych oraz wyznaczanie nowych kierunków ich zastosowań.Badania eksperymentalne pozwolą na weryfikację modeli teoretycznych, opracowanie technologii wytwarzania i prezentacji przykładowych rozwiązań aplikacyjnych.

Obszary badawcze

  • Optymalizacja właściwości metali przejściowych i ich stopów w oparciu o modelowanie komputerowe
  • Obliczenia kwantowo-mechaniczne szerokiej gamy wieloskładnikowych stopów w celu wyznaczania nowych kierunków zastosowań
  • Wytwarzanie stopów, charakteryzacja ich struktury i właściwości termo-mechanicznych
  • Wytwarzanie materiałów w postaci proszku do zastosowania w druku 3D oraz opracowywanie parametrów druku 3D technologiami SLM/DMLS
  • Druk 3D elementów inżynierskich w oparciu o wytworzone proszkio projektowanych właściwościach wynikających z geometrii obiektów oraz składu chemicznego materiałów wsadowych. Charakteryzacja właściwości termo-mechanicznych otrzymanych elementów
  • Obróbka termiczna i mechaniczna elementów – dostosowanie do wymagań konstrukcyjnych
  • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem stopów w przemyśle.

Możliwości aplikacyjne

  • dostarczanie kompleksowej wiedzy, potrzebnej do projektowania materiałów (stabilność struktur, energetyka defektów, mechanizmy odkształcenia, mechanizmy umocnienia),
  • projektowanie i wytwarzanie materiałów do wskazanych aplikacji,
  • prowadzenie prac rozwojowych materiałów do druku 3D.

Ekspert ośrodka

dr inż. Marek Muzyk; dr inż. Bartłomiej Wysocki; dr inż. Piotr Kwaśniak
Skip to content