Ośrodek Technik Obrazowania 3D

Kompetencje

Techniki obrazowe i pomiarowe na potrzeby mapowania obiektów w trójwymiarowej przestrzeni. Proces trójwymiarowej inwentaryzacji obejmuje zarówno etap pozyskiwania danych poprzez realizację pomiarów, jak i etap przetwarzania i wizualizacji z wykorzystaniem najnowszych technologii. Możliwe jest precyzyjne odtwarzanie pomierzonych obiektów w formie cyfrowej oraz ich druk 3D.

Obszary badawcze

 • Fotogrametria naziemna i lotnicza
 • Skanowanie laserowe
 • Mobilne systemy mapujące

Możliwości aplikacyjne

 • skanowanie laserowe (Terrestial Laser Scanning)
 • mapowanie techniką SfM (Structure from Motion)
 • trójwymiarowa inwentaryzacja obiektów naturalnych i sztucznych
 • tworzenie ortofotomap na bazie zdjęć z niskiego pułapu lotniczego

W dziedzinach:

 • Architektura
 • Geodezja i Kartografia
 • Budownictwo i konstrukcje budowlane
 • Górnictwo i wydobycie odkrywkowe
 • Produkcja przemysłowa
 • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo
 • Archeologia
 • Animacje 3D

Ekspert ośrodka

Mariusz Białowarczuk
Skip to content