Ośrodek Rozwoju Nowoczesnych Materiałów Inżynierskich i Funkcjonalnych

Kompetencje:

Prowadzone badania materiałowe będą wykorzystywały narzędzia komputerowe do prognozowania ich właściwości. Projektowanie procesów eksperymentalnych i technologicznych bazując na wynikach obliczeniowych ułatwia ich prowadzenie i przyczynia się do przyśpieszenia procesu wdrożeniowego. Ośrodek będzie centrum badań teoretycznych i eksperymentalnych, w którym badania bazujące na modelowaniu komputerowym są weryfikowane przez prace eksperymentalne. Taki proces badawczy, przyśpieszy technologię wytwarzania i wdrażania produktów.

Obszary badawcze

  • Optymalizacja właściwości renu i jego stopów w oparciu o modelowanie komputerowe
  • Obliczenia kwantowo-mechaniczne szerokiej gamy wieloskładnikowych stopów renu w celu wyznaczania nowych kierunków zastosowań stopów na bazie renu
  • Wytwarzanie stopów renu, charakteryzacji ich struktury i właściwości termo-mechanicznych
  • Wytwarzanie renu i jego stopu w postaci proszku do zastosowania w druku 3D
  • Druk 3D elementów inżynierskich w oparciu o wytworzony proszek renu i stopów
  • Charakteryzacja właściwości termo-mechanicznych otrzymanych elementów
  • Obróbka termiczna i mechaniczna elementów – dostosowanie do wymagań konstrukcyjnych
  • Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad wykorzystaniem renu i jego stopów w przemyśle chemicznym, lotniczym i hutniczym.

Możliwości aplikacyjne

  • dostarczanie kompleksowej wiedzy, potrzebnej do projektowania materiałów (stabilność struktur, energetyka defektów, relaksacja sieci krystalicznej), wytwarzanie materiałów żarowytrzymałych o jak najmniejszym stosunku gęstości do wytrzymałości z metali przejściowych, takich jak ren, wolfram i ich stopy

Ekspert ośrodka

ks. dr inż. Marek Muzyk
ks. dr inż. Marek Muzyk
Skip to content