Ośrodek geomatyki

CHARAKTERYSTYKA OŚRODKA

Zakres działalności badawczej ośrodka obejmuje wykorzystanie cyfrowych technik pomiarowych w procesie trójwymiarowej inwentaryzacji obiektów w przestrzeni ogólnogeograficznej. Ośrodek skupia kompetencje z zakresu fotogrametrii, teledetekcji oraz geomatyki, w trzech obszarach: digitalizacja i mapowanie 3d; Geomatyki i nawigacja; druk 3d.

Digitalizacja i mapowanie 3D

Ośrodek dysponuje skanerami 3D pracującymi w oparciu o światło lasera TLS (Terrestial Laser Scanner) oraz SfM (Structure from Motion). Skanery oparte na technologii światła strukturalnego pozwalają odwzorować kształt oraz wymiary skanowanych obiektów o małych gabarytach z dokładnością pomiaru sięgającą 0,03 mm, natomiast wykorzystanie technologii skanowania laserowego umożliwia zebranie tych informacji z dokładnością do 0,8mm na odległości do 10m dzięki czemu możliwe jest dokładne odwzorowanie obiektów o większej kubaturze. Uzupełnieniem zasobów sprzętowych Ośrodka jest specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające wielowariantowe przetwarzanie i analizy pozyskiwanych danych.

Geomatyka i nawigacja

Ośrodek prowadzi badania nad praktycznym zastosowaniem techniki GNSS – Globalnego Systemu Nawigacji Satelitarnej. Wykorzystanie dostępnych metod zbierania i przetwarzania sygnałów nawigacyjnych (DGNSS – Differential GPS, A-GNSS – Asisted GNSS) pochodzących z różnych systemów (GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU) pozwala nie tylko na precyzyjne wyznaczenie pozycji w dowolnym miejscu na Ziemie, ale również dystrybucję jednolitej skali czasu; teledetekcję czy badania atmosfery (tomografia atmosfery). Część sprzętowa laboratorium obejmuje sieć odbiorników GNSS umożliwiających realizację pomiarów w trybie DGNSS i AGNSS, w czasie rzeczywistym. Ośrodek dysponuje ponadto specjalistycznym oprogramowaniem umożliwiającym analizę i przetwarzanie danych geoprzestrzennych – GIS (Sstem Informacji Geograficznej).

Druk 3D

Zasoby sprzętowe Ośrodka umożliwiają realizację druku 3D obiektów z proszku gipsowego w pełnym kolorze, druk obiektów metodą utwardzania żywicy polimerowej oraz druk obiektów z tworzywa sztucznego metodą kształtowania roztopionej mieszanki; możliwość dopasowania technologii do potrzeb konkretnych obszarów badawczych, ustalenia pożądanej dokładności, wytrzymałości, kosztochłonności. Prace rozwojowe w tym obszarze obejmują przygotowanie i przetwarzanie wirtualnych modeli na potrzeby różnych technik druku 3d.

MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE

Digitalizacja i mapowanie 3D

 • Kontrola jakości gotowych produktów – w zakresie weryfikacji zgodności wymiarowej z dokumentacją techniczną.
 • Wspieranie procesów medycznych – w zakresie diagnostyki, obrazowania przedoperacyjnego, przygotowania implantów, protez i ortez, weryfikacji zmian zachodzących w organizmie, badania sylwetki, dopasowania akcesoriów dla osób niepełnosprawnych.
 • Zachowania kształtu przedmiotów ulotnych, nietrwałych – w zakresie digitalizacji przedmiotów których zabezpieczenie, konserwacja lub inny sposób na utrwalenie kształtu i wizerunku byłby niemożliwy lub nieopłacalny.
 • Wsparcie takich dziedzin nauki takich jak archeologia czy antropologia przy tworzeniu cyfrowych dokumentacji.

Geomatyka i nawigacja

 • transport i logistyka – precyzyjna lokalizacja na obszarze całego globu z dostępnością > 95%,
 • robotyka i urządzenia autonomiczne – nawigacja precyzyjna w czasie rzeczywistym z częstotliwością pozycjonowania do 20Hz.
 • geodezja i geotechnika – realizacja precyzyjnych pomiarów przemieszczeń konstrukcji i obiektów geotechnicznych,
 • finanse i bankowość – globalna dystrybucja precyzyjnej skali czasu
 • budownictwo i inżynieria – monitorowanie wpływu warunków eksploatacyjnych na stateczność przestrzenną konstrukcji
 • SMART CITY, 4.0 Industry – ciągły strumień danych na potrzeby systemów optymalizacji, np. inteligentny transport.

Druk 3D

 • Szybkie prototypowanie
 • Tworzenie modeli poglądowych i wizualizacja projektów trójwymiarowych
 • Odtwarzanie geometrii obiektów zniszczonych lub uszkodzonych

UNIKATOWOŚĆ SPRZĘTU

Ośrodek dysponuje najnowszym sprzętem pomiarowym z zakresu skanowania 3D, fotogrametrii i GNSS.

POTENCJAŁ OSOBOWY

Zespół z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie skanowania 3D mający w swoim portfolio projekty digitalizacji obiektów takich jak zabytkowe budynki, szczątki ludzkie czy eksponaty sztuki współczesnej.

Prace ośrodka w obszarze GNSS prowadzone są przez zespół doświadczony w wykorzystaniu techniki GNSS w takich zastosowaniach jak: geodezyjne monitorowanie przemieszczeń; nawigacja precyzyjna pojazdów; zakłócania sygnału GNSS.

Ekspert ośrodka

Dr inż. Maciej Wrona
Skip to content