Ośrodek Data Science

KOMPETENCJE:

Ośrodek zajmuje się realizacją pełnego cyklu obsługi i przetwarzania danych – procesy akwizycji danych połączone z przeprowadzaniem procedur ich kuracji i strukturyzacji, poprzez stworzenie warunków gwarantujących bezpieczną archiwizację oraz udostępnianie, do implementacji rozwiązań umożliwiających wielopoziomowe przetwarzanie na potrzeby analityki oraz różnych obszarów modelowania matematycznego.

OBSZARY BADAWCZE:

 • zagadnienia zarządzania i bezpieczeństwa cyfrowych infrastruktur krytycznych mające związek z gospodarką danymi,
 • zagadnienia niezawodności i wiarygodności serwisów infrastruktur krytycznych,
 • problematyka trwałości, integralności, kuracji danych oraz modeli komputerowych bazujących na danych.

MOŻLIWOŚCI APLIKACYJNE:

 1. analityka danych i modelowanie w procesach decyzyjnych,
 2. inteligentne sieci operacyjne:
 • Energia
 • Transport lotniczy i intermodalny
 • Logistyka
 • Miasta i ekosystemy regionalne
 • Populacje ze strukturą na sieciach
 • Kryzysy środowiskowe
 • Diagnostyka medyczna, epidemiologia
 • Dziedzinowa analityka tekstowa
Skip to content