Ośrodek Cyberbezpieczeństwa

Kompetencje

Ośrodek prowadzi badania związane z szeroko pojętą tematyką cyberbezpieczeństwa. Bazuje na pracy specjalistów z zakresu technicznych i informatycznych zabezpieczeń, a także socjologów, prawników i psychologów. Działania prowadzące do zwiększenia bezpieczeństwa to: badanie podatności na socjotechniki w cyberprzestrzeni, zwiększenie cyberbezpieczeństwa personalnego oraz tworzenie rozwiązań w metodologiach secure by design, built-in-security oraz built-in-privacy.

USŁUGI

  • Analizy ryzyka, analiza potrzeb w dziedzinie bezpieczeństwa
  • Dopasowanie modeli szkoleniowych
  • Budowanie kompetecji
  • Analiza rozwiązań prawnych
  • Identyfikacja zagrożeń
  • Cyberbezpieczeństwo infrastruktury i systemów ICT,
  • Ochrona prywatności we współczesnym społeczeństwie cyfrowym,
  • Budowa świadomości w dziedzinie bezpieczeństwa

ODBIORCY

Przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy usługowe ze sprzedażą on-line, firmy przetwarzające duże ilości danych oraz firmy przetwarzające dane chronione, administracja publiczna, firmy informatyczne, edukacja

Ekspert ośrodka

dr hab. Mirosław Kurkowski, prof. ucz.
Skip to content