Ośrodek badawczy pomiarowo-środowiskowy

Kompetencje

Ośrodek prowadzi m.in. badania monitoringowe. Zanieczyszczenia środowiska będą wykrywane na podstawie m.in. markerów środowiskowych i biomarkerów, ponadto prowadzona będzie analiza próbek żywności, w tym analizy wody. Badania z zakresu ochrony środowiska to szeroki zakres badań gleb, ziemi, wód (powierzchniowych i podziemnych), ścieków, osadów dennych oraz roślin, a także produktów chemicznych (np. nawozów sztucznych). Ponadto, przedmiotem badań będzie ocena jakości powietrza oraz komfortu cieplnego w pomieszczeniach przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi. Prowadzone będą też precyzyjne, nowoczesne pomiary geodezyjne z użyciem m.in. tachimetru robotycznego oraz odbiornika GNSS.

Obszary badawcze i możliwości aplikacyjne

 • Analiza składu powietrza i ocena jego jakości
 • Kontrola układów klimatyzacji mechanicznej i grawitacyjnej
 • Wykrywanie czynników negatywnie wpływających na jakość powietrza
 • Badanie komfortu termicznego użytkowników pomieszczeń
 • Badanie termoizolacyjności i skuteczności rozwiązań budowlanych w energooszczędności
 • Detekcja awarii instalacji, przecieków, nieszczelności i innych zdarzeń mających wpływ na jakość powietrza
 • Detekcja gazów toksycznych m.in. tlenku azotu, dwutlenku azotu, dwutlenku siarki
 • Termowizyjne badanie instalacji elektrycznych pod kątem zapobiegania awariom
 • Badania szczelności pomieszczeń
 • Możliwości pomiarowe związane z nowo projektowanymi budynkami, instalacjami i fizycznym rozlokowaniem obiektów
 • Możliwości pomiarowe związane z inwentaryzacją i mapowaniem obszarów i obiektów zabytkowych
 • Pomiary elewacji i odchyleń w wyniku prowadzonych robót ziemnych
 • Badania przemieszczeń przy ropociągach, rurociągach i masztach
 • Monitorowanie przemieszczeń obiektów wodnych
 • Tworzenie lub aktualizacja map i rysunków
 • Kontrola sieci uzbrojenia terenu

Wyznaczanie współrzędnych punktów charakterystycznych, które są później używane przy nanoszeniu danych zebranych przez sensory np. z bezzałogowych statków powietrznych

Ekspert ośrodka

mgr Maciej Sierakowski
Skip to content