Ośrodek Badań Geoinformacyjnych

Kompetencje

Pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie, analiza, udostępnianie oraz wizualizacja geoinformacji, czyli określenia lokalizacji w przyjętym układzie odniesienia. Definiowanie, odczytywanie i obrazowanie wszystkich związków, które zachodzą między obiektami i zjawiskami w przestrzeni. Dzięki temu możliwa jest interpretacja takich zagadnień geodezyjnych, jak lokalizacja, warunki, tendencje, prawidłowości oraz modelowanie.

Obszary badawcze

 • Pozyskiwania danych na potrzeby wybranych gałęzi gospodarki narodowej;
 • Przetwarzania pozyskanych danych ;
 • Techniki i technologii wnioskowania na potrzeby zarządzania strategicznego
  i operacyjnego;
 • Techniki i technologii prezentacji i archiwizacji danych (GIS);
 • Opracowania platformy gromadzenia, przetwarzania, analizy i prezentacji danych pozyskanych w czasie rzeczywistym (lub zbliżonym do rzeczywistego);
 • Opracowania wymagań technicznych i funkcjonalnych na potrzeby wybranych gałęzi gospodarki narodowej;
 • Opracowania wymagań technologicznych i funkcjonalnych pozyskiwania danych przestrzennych.

Możliwości apliakcyjne

 • Tworzenie ortofotomap w świetle widzialnym;
 • Tworzenie ortofotomap w bliskiej podczerwieni;
 • Obróbka lub tworzenie numerycznych modeli terenu i pokrycia terenu;
 • Inwentaryzacja drzewostanów i roślinności;
 • Wykonywanie analiz urbanistycznych i architektonicznych;
 • Przygotowanie materiału do symulacji sytuacji kryzysowych;

Na potrzeby sektorów:

 • Geodezji;
 • Budownictwa;
 • Leśnictwa;
 • Górnictwa;
 • Infrastruktury;
 • Kolejnictwa;
 • Ubezpieczeń;
 • Energetyki;
 • Rolnictwa;
 • Bezpieczeństwa fizycznego;
 • Administracji publicznej i służb;
 • Fotografii i telewizji.

Ekspert ośrodka

Dr inż. Maciej Wrona
Skip to content