Ośrodek anatomii wirtualnej i symulacji medycznej

Kompetencje

Celem działania Ośrodka jest wykorzystanie kompetencji w zakresie projektowania, oprogramowania oraz wytwarzania modeli ludzkiego ciała przy użyciu niezbędnej infrastruktury, wyposażenia i wyspecjalizowanej kadry CNT.

Ośrodek integruje działalność badawczo-rozwojową i wdrożeniową innych ośrodków i laboratoriów w zakresie wirtualnej anatomii, symulacji chirurgicznej i rekonstrukcyjnej oraz modelowania medycznego.

Obszary badawcze

Przetwarzanie oraz analiza obrazów umożliwia opracowanie wirtualnych modeli ciała, uwzględniających budowę struktur, organów i tkanek, zarówno dla prawidłowej anatomii oraz identyfikujących występujące w społeczeństwie stany patologiczne. Prace badawczo-rozwojowe ośrodka dotyczą opracowania:

 • trójwymiarowego atlasu anatomicznego i modelu struktur kostnych czaszki, modeli elementów wszczepialnych, koniecznych do przeprowadzania rekonstrukcyjnych operacji chirurgicznych,
 • modeli indywidualnych implantów stomatologicznych, chirurgicznych i neurochirurgicznych z wykorzystaniem algorytmów adaptacyjnych i uczenia maszynowego,
 • nowych parametrów sekwencji tomografii rezonansu magnetycznego,
 • charakteryzacji obrazów tomografii komputerowej wiązką stożkową i mikrotomografii,
 • narzędzi wizualizacyjnych i bibliotek modułów służących do komputerowego wspomagania obrazowej diagnostyki medycznej – CAD (Computed Assisted Diagnosis, Computer Assisted Dentistry) z wykorzystaniem otwartej platformy VisNow (link: https://gitlab.com/cnt-uksw/visualization/VisNow).

Możliwości aplikacyjne

Ośrodek Anatomii Wirtualnej i Symulacji Medycznej zaprasza do realizacji wspólnych projektów z zakresu:

 • modelowania atlasów anatomicznych i probabilistycznych, dla celów edukacyjnych i analizy zmienności populacyjnej,
 • opracowania modeli symulatorów chirurgicznych, które odzwierciedlając tkanki oraz chirurgiczne interwencje pozwolą weryfikować planowany sposób leczenia pacjenta,
 • modelowania rekonstrukcji chirurgicznych oraz wszczepów, dla stomatologii, neurologii, ortopedii i innych dziedzin medycznych oraz przewidywania skutków interwencyjnych zabiegów,
 • wykorzystanie algorytmów adaptacyjnych, modelowania matematycznego, uczenia maszynowego,
 • sztucznej inteligencji w obrazowaniu medycznym w celu ułatwiania procesu diagnostycznego i prognostycznego,
 • wytworzenia dedykowanych aplikacji z zakresu symulacji i obrazowania medycznego.

Ekspert ośrodka

Jan Kowalski
Skip to content