Ośrodek Analizy Wizualnej i Wizualizacji

Kompetencje

Ośrodek zajmuje się rozwojem platformy wizualizacyjnej, tworzeniem dziedzinowych aplikacji oraz świadczeniem usług związanych z przetwarzaniem danych i analizą wizualną tj. technikami prezentacji wizualnej i grafiki komputerowej oraz analizy obrazowej służących do interaktywnej pracy z tymi danymi.

Ośrodek opiera swoją działalność na platformie wizualizacyjnej VisNow, służącej do przeprowadzania zaawansowanej, wielomodalnej analizy danych (medycznych, klimatologicznych, geoprzestrzennych, wizualizacja przepływów, tekstury i innych). Platforma podzielona jest na kilka mniejszych projektów:

 • JLargeArrays – niskopoziomowa biblioteka zapewniająca wsparcie dla dużych danych.
 • JSciC – Java Scientific Containers – biblioteka struktur danych i podstawowych algorytmów wykorzystywanych w przetwarzaniu i analizie wizualnej danych.
 • VisNow – jądro systemu wizualizacyjnego wykorzystujące dwie powyższe biblioteki; zawiera graficzny interfejs użytkownika i obszerny zbiór modułów wizualizacyjnych.
 • VisNow-Medical – zbiór dodatkowych modułów dla platformy VisNow rozwijanych poza jądrem, w szczególności do zastosowań w medycynie i uczeniu maszynowym (analiza wizualna danych TK, CBCT, MRI, USG, OCT, skanów i innych).
 • VisNowApplication – dedykowane aplikacje oparte na platformie VisNow.

Obszary badawcze

 • wykorzystywanie technik i platform wizualizacyjnych w obrazowaniu medycznym,
 • dostosowywanie algorytmów konwolucyjnych sieci neuronowych i innych algorytmów uczenia maszynowego oraz klasyfikacji w zastosowaniach medycznych,
 • wykorzystywanie technik wizualizacyjnych w różnych dziedzinach, w tym zaawansowane wizualizacje naukowe,
 • wykorzystanie platformy VisNow do zastosowań naukowych.

Możliwości aplikacyjne

Projekty i aplikacje dziedzinowe w zakresie:

 • medycyny (ortopedii, chirurgii, kardiologii, radiologii, urologii, stomatologii i in.)
 • informacji geoprzestrzennej
 • geologii
 • archeologii
 • meteorologii i klimatologii
 • VR i AR.

Ekspert ośrodka

dr n. med. inż. Piotr Regulski
dr n. med. inż. Piotr Regulski
Skip to content