O nas

Trwająca globalna transformacja cyfrowa doprowadziła w ostatnich latach – a szczególnie obecnie, kiedy świat doświadczył szoku przerwania ciągłości jego dotychczasowego modelu we wszystkich niemal wymiarach – do szerokiego zrozumienia, że jest to rewolucja cywilizacyjna i to największa w historii. Fundamentalne zmiany obejmują nie tylko sferę technologii  gospodarki, ale ogarniają warstwę społeczną, wywierając wpływ tak na każdego człowieka  z osobna jak i na całe społeczności lokalne i narodowe, wreszcie na kształt funkcjonowania świata.

Są to przemiany, które wymagają szerokiego zaangażowania nauki i edukacji, od istotnych zmian w strukturze samego systemu nauki, usuwających bariery utrudniające otwartą współpracę przekraczającą granice poszczególnych dyscyplin nauki, do powszechnego wprowadzenia aktywnych form, zakładających zaangażowanie w procesy tworzenia nowych wartości.

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii (CNT) zostało utworzone w UKSW, by przede wszystkim podjąć działania badawcze i rozwojowe w wybranych obszarach przyczyniających się do powodzenia takich właśnie procesów transformacyjnych. Działalność CNT charakteryzują interdyscyplinarność tematyczna i transdyscyplinarność metodologiczna.

Obecnie działalność CNT  skupia się w szczególności na obszarach aplikacyjnych związanych z:
 1. rozwojem i funkcjonowaniem operacyjnych złożonych układów o strukturze sieciowej, o zastosowaniach w:
  • energetyce, szczególnie w jej sektorach bazujących na odnawialnej generacji energii i cyrkularności,
  • transporcie i logistyce,
  • procesach populacyjnych;
 2. rozwojem technologii i rozwiązań cyfrowych w medycynie;
 3. inteligentnym monitoringiem środowiska naturalnego i rozproszonych przestrzennie systemów technicznych;
 4. projektowaniem i syntezą nowych materiałów o ekstremalnych właściwościach;
 5. rozwojem cyfrowych platform zaawansowanej analityki danych i komunikacji naukowej.
„Transformacja cyfrowa w nauce – czas cyfrowej medycyny”
Wykład prof. dr hab. Marka Niezgódki
29 marca 2021

Podczas wykładu na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – prof. dr hab. Marek Niezgódka, mówił o cyfryzacji diagnozowania i leczenia pacjentów.

„Cyfrowa medycyna to wykorzystanie wszelkich możliwości technologii cyfrowych dla celów medycznych. (…) Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu informacji dostępnych w formie cyfrowej można precyzyjnie scharakteryzować stan choroby konkretnego pacjenta, więc jest już dzisiaj wyobrażalny na szeroką skalę model, w którym terapie dla konkretnego człowieka przygotowuje się w sposób, który uwzględnia jak najbardziej dokładnie charakterystykę jego choroby, jego stan zdrowia i cechy osobowe.”

Posłuchaj wywiadu z prof. Niezgódką

PR Lublin – Czas cyfrowej medycyny | Więcej o wydarzeniu | Nagranie wideo | Galeria zdjęć

Zaawansowane kompetencje zespołów badawczych oraz nowoczesna infrastruktura umożliwią realizację własnych programów, służą realizacji wspólnych przedsięwzięć z zespołami naukowymi UKSW  i innymi ośrodkami badawczymi, a także umożliwiają podejmowanie projektów wdrożeniowych we współpracy z podmiotami gospodarczymi, przemysłem i instytucjami życia społecznego.

Działalność CNT opiera się na rozwijanych kompetencjach ośrodków badawczo-rozwojowych oraz rozbudowywanej systematycznie infrastrukturze badawczej skupionej w laboratoriach.

Ośrodki

Ośrodek Data Science

Ośrodek Geomatyki

Ośrodki współpracujące

O misji CNT - prof. dr hab. Marek Niezgódka
Dyrektor Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii

Struktura

DYREKTOR CNT – prof. dr hab. Marek Niezgódka
Dyrektor ds. Rozwoju, z-ca Dyrektora CNT – Iwona Wendel

Skip to content