Medycyna

Usługi obliczeniowe na systemie CATO – zużycie mocy serwera

Usługi obliczeniowe na systemie CATO (IBM Power Systems AC922; IBM Elastic Storage Serwer GH22), w opłacie miesięcznej według zużycia mocy serwera.

Usługi obliczeniowe na systemie CATO – pamięć masowa

Usługi obliczeniowe na systemie CATO (IBM Power Systems AC922; IBM Elastic Storage Serwer GH22), w opłacie miesięcznej według zużycia pamięci masowej

Udostępnianie sprzętu do badań termowizyjnych

W ofercie dysponujemy kamerą termowizyjną.

Udostępnianie sprzętu do badań jakości powietrza

W ofercie dysponujemy: aspiratorem osobistym (5-200 mL/min) aspiratorem osobistym (800-5000 mL/min) przepływomierzem błonkowym celą uchwytami do rurek sorpcyjnych
Skip to content